Kredyt Trendy, grudzień 2010

Szanowni Państwo,

Kolejna edycja raportu „KREDYT TRENDY" zawiera analizy portfeli kredytów dla gospodarstw domowych. Materiał opracowany został na podstawie analizy danych zawartych w bazach Biura Informacji Kredytowej. W edycji tej kontynuujemy obserwacje akcji kredytowej na rynkach kredytów konsumenckich i mieszkaniowych oraz analizujemy jakość portfeli kolejnych generacji (vintage).

Z nowych tematów, które nie występowały w poprzednich edycjach, przedstawiamy analizę portfeli kredytów konsumenckich w zależności od kwoty udzielonego kredytu oraz analizę migracji (zmian statusu rachunków w portfelu 2008 w okresie życia tych kredytów). Zamieszczamy także nasze przewidywania co do prawdopodobieństwa pogorszenia się jakości portfela kredytów mieszkaniowych w przyszłości.

Andrzej Topiński,

Główny Ekonomista Biura Informacji Kredytowej

Załączniki