Kredyt Trendy, marzec 2011

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kolejną edycję raportu Biura Informacji Kredytowej „KREDYT TRENDY". Analizujemy w nim procesy zachodzące na rynku kredytów dla osób fizycznych widziane z perspektywy naszych baz. Kontynuujemy prezentacje danych o sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w IV kwartale 2010 r. na tle trendów z okresów ubiegłych. Po raz pierwszy pojawiły się nadzieje na ożywienie sprzedaży w grupie kredytów konsumpcyjnych. Sezonowy wzrost kredytowania był wyraźny, choć latem nie było zwykle występującego ożywienia w kredytach ratalnych i gotówkowych. Poziom nowych kredytów konsumpcyjnych jest ciągle niższy niż przed rokiem, ale trendy rodzą nadzieję, że rok 2011 będzie lepszy.

Stale poprawia się jakość kredytów konsumpcyjnych i gotówkowych. Każda kolejna generacja jest lepsza od poprzedniej. Można zaryzykować prognozę, że straty sektora na najgorszych portfelach z przełomu 2008/2009 sięgną 16% pierwotnej wartości portfela.

Walutowe kredyty mieszkaniowe są przedmiotem szczególnej troski banków, polityków i regulatorów, także my pilnie śledzimy ten rynek. W tym raporcie porównujemy zmiany rat płaconych przez kredytobiorców, jakie następowały wskutek turbulencji stóp i kursów w latach 2008–2009. Okazuje się, że w sumie ich wpływ na wysokość rat i jakość portfeli był ograniczony.

Dr Krzysztof Markowski

Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Załączniki