Nr 7, październik 2015 r

W sierpniu 2015 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 7,2% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 1,8%. Wydano o 10,5% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów niższą o 1,3%. Kredytów mieszkaniowych udzielono o 0,2% więcej i na kwotę wyższą o 1,5%.

Od początku roku (styczeń-sierpień), w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,8% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 5,9%. Wydano o 3,0% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 5,6%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 2,8% i na kwotę niższą o 1,6%.

Sierpień 2015 r. był wyraźnie słabszy od sierpnia ubiegłego roku w liczbie udzielonych kredytów konsumpcyjnych i wydanych kart kredytowych. Tylko w przypadku kredytów mieszkaniowych ich liczba była nieznacznie wyższa niż rok wcześniej.

Załączniki