Nr 6, wrzesień 2015 r.

W lipcu 2015 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 4,1% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 4,8%. Wydano o 7,4% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów niższą o 3,6%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 0,5% i na kwotę wyższą o 2,1%.

Od początku roku (styczeń-lipiec), w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,3% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 6,5%. Wydano o 1,8% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 6,7%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 3,0% i na kwotę niższą o 1,8%. Lipiec był drugim najlepszym miesiącem w tym roku w liczbie i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Najlepszym pozostaje marzec br.

Załączniki