Nr 5, sierpień 2015 r.

W czerwcu 2015 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 2,7% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 9,0%. Wydano o 2,9% więcej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 7,8%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 2,5% i na kwotę wyższą o 5,8%.

Od początku roku (styczeń-czerwiec), w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,5% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 6,6%. Wydano o 1,5% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 8,4%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 3,7% i na kwotę niższą o 1,2%. W 1 półroczu 2015 r., w środowisku niskich stóp procentowych i spadającego bezrobocia, wyraźnie było widać zainteresowanie klientów kredytami konsumpcyjnymi na wyższe kwoty. Najwyższą dynamikę wzrostu (21,5%), w porównaniu do 1 półrocza 2014 r., wykazały kredyty na kwoty w przedziale 100-200 tys. zł, najniższą (–6,4%) kredyty na kwoty poniżej 4 tys. zł.

Załączniki