Nr 3, czerwiec 2015 r.

W kwietniu 2015r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 8,3% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 4,6%. Wydano o 4,3% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 8,0%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 4,6% i na kwotę niższą o 2,7%.

Od początku roku (styczeń–kwiecień), w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 2,7% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 7,1%. Wydano o 2,0% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 9,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 4,6% i na kwotę niższą o 3,7%.

Załączniki