Nr 2, maj 2015 r

Podsumowując wyniki 1 kw. 2015 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 0,7% mniej kredytów konsumpcyjnych, ale na kwotę wyższą o 8,0%. Wydano o 1,5% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 10,5%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 4,1% i na kwotę niższą o 3,8%.

Liczba udzielonych kredytów konsumpcyjnych i wydanych kart kredytowych była więc na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej, jednak kwoty udzielonych kredytów i przyznanych limitów były na znacznie wyższe wartości. W przypadku kredytów mieszkaniowych mieliśmy do czynienia ze spadkami, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym.

Załączniki