Nr 1, kwiecień 2015 r.

W styczniu i lutym 2015 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,2% mniej kredytów konsumpcyjnych, ale na kwotę wyższą o 3,4%. Wydano o 1,2% mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 14,5%. Kredytów mieszkaniowych udzielono mniej o 10,5% i na kwotę niższą o 11,0%.

Początek roku na rynku kredytów dla klientów indywidualnych jest zazwyczaj słabszy. Wzrostowi sprzedaży kredytów powinny sprzyjać ogólne warunki zewnętrzne, tj. niskie stopy procentowe, wzrost realnych dochodów ludności, poprawa na rynku pracy, lepsze nastroje konsumentów.

Załączniki