facebook web

Newsletter Kredytowy BIK

Newsletter kredytowy BIK, marzec 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W marcu 2019 r., w porównaniu do marca 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów: W ujęciu wartościowym: najwyższy wzrost odnotowano w przypadku limitów przyznawanych na kartach kredytowych - wzrost o (+31,1%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+5,7%), kredyty mieszkaniowe wzrosły o (+5,6%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, luty 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lutym 2019 r. w porównaniu do lutego 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów: Ujęcie wartościowe Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku limitów przyznawanych na kartach kredytowych (+35,1%) oraz w kredytach konsumpcyjnych (+10,9%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, styczeń 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W styczniu 2019 r., w porównaniu do stycznia 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich czterech grupach produktowych. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku limitów przyznawanych na kartach kredytowych - wzrost o (+21,3%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2018 r. i podsumowanie roku kredytowego w Polsce

Podsumowując grudzień 2018 r. w porównaniu do grudnia 2017 r., banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w dwóch z czterech grup produktowych. W ujęciu wartościowym: najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych – wzrost o (+22,5%), wzrost limitów na kartachkredytowych wyniósł (+15,3%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, listopad 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Oto najnowsze dane sprzedaży kredytów w Polsce w listopadzie 2018 r., w porównaniu z listopadem 2017 r. W ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych: najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kart kredytowych. ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, październik 2018 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W październiku 2018 r., w porównaniu z październikiem 2017 r.: W ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych. : najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+25,6%), przyznane limity na kartach kredytowych wzrosły o (+19,7%), spadła wartość przyznanych limitów w koncie (-7,7%), kwota udzielonych...
Więcej