facebook web

Newsletter Kredytowy BIK

Newsletter kredytowy BIK, grudzień 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W grudniu 2019 r., w porównaniu do grudnia 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu wartościowym na wyższą kwotę kredytów mieszkaniowych (+20,4%), limitów kredytowych (+8,1%), kredytów konsumpcyjnych (+4,5%), spadek dotyczył kart kredytowych (-0,8%). W ujęciu liczbowym odnotowano wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych (+12,7%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+5,1%), spadek dotyczył limitów kredytowych (-7,3%) oraz kart kredytowych (-6,9%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, listopad 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W listopadzie 2019 r., w porównaniu do listopada 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu wartościowym wiecej tylko kredytów mieszkaniowych(+9,8%), spadła wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych (-5,0%) i kart kredytowych (-1,4%).
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, październik 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W październiku 2019 r., w porównaniu do października 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych. Najwyższe wzrosty odnotowały limity kredytowe (+14,7%) oraz kredyty mieszkaniowe (+12,8%), wzrosły również karty kredytowe (+4,2%). Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych spadła o (-2,1%). W ujęciu liczbowym, w stosunku do października 2018 r., odnotowano wzrost sprzedaży kart kredytowych (+16,5%) i kredytów mieszkaniowych (+4,4%), spadek dotyczył zaś limitów kredytowych (-14,3%). Dynamika kredytów konsumpcyjnych pozostała bez zmian. W październiku 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,384 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,979 mld zł.
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, wrzesień 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

We wrześniu 2019 r., w porównaniu do września 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły kredytów w ujęciu wartościowym na wyższą kwotę we wszystkich czterech grupach produktowych: najwyższe wzrosty odnotowały kredyty mieszkaniowe (+20,7%) oraz limity kredytowe (+19,4%), kredyty konsumpcyjne wzrosły o (+9,3%), a karty kredytowe o (+11,6%). ...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, sierpień 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W sierpniu 2019 r., w porównaniu do sierpnia 2018 r., banki i SKOK-i udzieliły kredytów: w ujęciu wartościowym, na wyższą kwotę we wszystkich czterech grupach produktowych, najwyższe wzrosty odnotowały kredyty mieszkaniowe (+18,4%) oraz karty kredytowe (+12,2%), sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrosła o (+4,7%), a limitów kredytowych o (+0,5%), w ujęciu liczbowym, odnotowano...
Więcej

Newsletter kredytowy BIK, lipiec 2019 r. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lipcu 2019 r., w porównaniu do lipca 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich grupach produktowych. Najwyższe wzrosty odnotowały karty kredytowe (+27,0%) oraz kredyty mieszkaniowe (+26,0%). ...
Więcej