Już ponad 2 miliony osób aktywnie kontroluje swoją historię kredytową i korzysta z ochrony przed wyłudzeniami

Dane osobowe, jak każda cenna informacja, stanowią w świecie przestępczym przedmiot handlu. Oszuści wciąż wymyślają nowe metody kradzieży danych osobowych, w sposób tradycyjny „na wnuczka”, ale też z wykorzystaniem socjotechnik i technologii. Rośnie ryzyko pozyskania cudzych danych przez ataki hackerskie na bazy instytucji czy e-sklepów, ulegających coraz częściej wyciekom danych.  Najczęściej same ofiary takich przestępstw, przez długi czas nie zdają sobie sprawy z tego, że dokonano kradzieży i w konsekwencji nieuprawnionego użycia ich danych osobowych. Samo zachowanie czujności wobec takich sytuacji to pierwszy krok, ale coraz częściej to nie wystarcza. Dlatego warto na stałe aktywować Alerty BIK - powiadomienia sms, które ostrzegą w przypadku podejrzenia wykorzystania danych bez naszej wiedzy.

Z internetowych usług BIK, w tym Alertów BIK aktywnie korzysta ponad 2 miliony Polaków. Swój BIK może sprawdzać każdy, kto chce dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Informację na bieżąco otrzymują użytkownicy Alertów BIK. To powiadomienia SMS, które ostrzegają, gdy nasze dane są wykorzystywane do wzięcia kredytu, pożyczki, zrobienia zakupów z odroczoną płatnością (BNPL) lub podpisania umowy np. z operatorem telefonii komórkowej. Aktywowanie tej usługi pozwala dowiedzieć się od razu o każdej próbie wyłudzenia na nasze skradzione dane. Jeśli padniemy ofiarą takiego przestępstwa, to wyjaśnianie całej sprawy, udowadnianie, że to nie sami osobiście nie podpisywaliśmy umowy, będzie kosztować wiele czasu i stresu. Dlatego warto mieć aktywne Alerty BIK a od niedawana państwową usługę Zastrzeżenie PESEL.

Tak – to działa!

Alerty BIK należy porównać do szeroko rozumianej profilaktyki. Działają one w czasie rzeczywistym – sms z BIK przyjdzie w momencie każdej próby zaciągnięcia zobowiązania na nasze dane, w instytucji finansowej – zarówno banku, SKOK-u, jak i instytucji pożyczkowej - z wykorzystaniem takich informacji, jak imię i nazwisko, adres czy numer PESEL.

Jeśli sami składaliśmy wniosek o kredyt, alert nie będzie zaskoczeniem. Oznacza po prostu, że bank rozpatruje wniosek.

Jednak w sytuacji, gdy sami nie wnioskujemy o pożyczkę, nie robimy zakupów z odroczoną płatnością albo na raty, to może być to próba wyłudzenia z wykorzystaniem naszych skradzionych danych.

Co jest w sms-ie z BIK

W Alercie podana jest data zdarzenia, nazwa instytucji, która pyta o dane klienta oraz numer infolinii BIK - na wypadek, gdyby potrzebne było wsparcie w wyjaśnieniu sprawy. Jeśli faktycznie doszło do wyłudzenia, BIK pośredniczy w przekazaniu informacji do instytucji, w której posłużono się danymi klienta. Dzięki alertowi z BIK możemy szybko zareagować i zapobiec wyłudzeniu kredytu lub pożyczki, a także zgłosić nadużycie do odpowiednich organów.

Warto korzystać z Alertów BIK nawet, gdy korzystasz z Zastrzeżenia PESEL

Instytucje finansowe od 1 czerwca 2024 r. zweryfikują rejestr zastrzeżeń numeru PESEL - usługę wprowadzoną przez administrację publiczną. Chcąc procedować wniosek o założenie nowego rachunku bankowego, o zwiększenie limitu na karcie kredytowej czy dokonania wypłaty w kwocie przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, każdy kto włączył usługę zastrzeżenia numeru PESEL musi cofnąć zastrzeżenie. Zastrzeżenie należy dezaktywować także wówczas, gdy chcemy dokonać zakupu na raty.

- Warto równolegle mieć aktywowane Alerty BIK, które działają non stop, 24 godziny na dobę. Włączenie tej usługi minimalizuje ryzyko, że w tym czasie ktoś wyłudzi kredyt na nasze dane. Dla przykładu, Alerty BIK działają także, gdy zapomnimy ponownie włączyć zastrzeżenia PESEL po tym, jak już załatwimy sprawę, dla której Zastrzeżenie zostało wyłączone. Aktywnie poinformują nas o każdej próbie użycia naszych danych w procesie kredytowym. Można powiedzieć, że wartością obu usług jest ich komplementarność – mówi Aleksandra Stankiewicz-Billewicz, ekspertka BIK.

Alerty BIK to więcej niż ochrona przed wyłudzeniem

Alerty to kompleksowa usługa, która przyda się nam nie tylko w ochronie przed wyłudzeniami. Wartością powiadomień z BIK jest informacja – to w dzisiejszych czasach niezbędne, by skutecznie kontrolować swoje finanse.

W Alertach z BIK otrzymamy powiadomienie, m.in.:

  • o wniosku o kredyt lub pożyczkę złożonym na nasze dane,
  • o nowym kredycie w BIK na nasze dane,
  • o zakupach z odroczoną płatnością (BNPL) zarejestrowanych w BIK od kwoty 300 zł,
  • o opóźnieniach w spłacie kredytu,
  • o wpisie do rejestru dłużników BIG InfoMonitor,

A gdy nie było żadnych zapytań o nasze dane w ostatnich 30 dniach, sms z BIK powiadomi, że można spać spokojnie.

Dodatkowo, w ramach edukacji o bezpieczeństwie, użytkownicy Alertów BIK otrzymują bezpłatne maile z Ostrzeżeniami o bieżących, niebezpiecznych zjawiskach w cyberprzestrzeni, np. masowych wyciekach danych, metodach kradzieży danych i pieniędzy z wykorzystaniem manipulacji i innych socjotechnik, stosowanych przez oszustów. W Ostrzeżeniach otrzymują również nazwy podejrzanych firm działających na rynku finansowym. Wiedza o tych zdarzeniach wzmaga czujność, zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności. Oprócz informacji o zagrożeniu, BIK wysyła ponadto praktyczne wskazówki, jak prawidłowo reagować i nie dać się oszukać w danej sytuacji.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl