Blockchain usprawnia obsługę klientów ERGO Hestii dzięki partnerstwu z BIK i Billonem

Jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce ERGO Hestia wraz z Biurem Informacji Kredytowej, liderem rynku usług informacyjnych oraz analitycznych, wdrożyli usługę doręczania dokumentów z wykorzystaniem technologii Billon Unified Blockchain. 

Cyfrowa komunikacja w obsłudze klienta ma coraz większe znaczenie. W dobie wzmożonej digitalizacji procesów oraz komunikacji zdalnej, szczególnie rośnie znaczenie bezpieczeństwa naszych danych osobowych, a co za tym idzie - dokumentów zawierających informacje wymagające ochrony. Technologia blockchain umożliwia rozwiązanie tych problemów poprzez wzmocnienie tradycyjnej formy elektronicznej archiwizacji dokumentów i dalszego ich przetwarzania w postaci bezpiecznego, trwałego nośnika informacji.

BIK uruchomił usługę bezpiecznego doręczania dokumentów dla ERGO Hestii, dzięki której pierwsi klienci towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymali już swoje dokumenty w postaci trwałego nośnika opartego na technologii blockchain. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, prywatność i integralność dostarczanych informacji, ale również umożliwia błyskawiczny dostęp do dokumentów.

- ERGO Hestia cieszy się dużym zaufaniem klientów i partnerów biznesowych. Wynika to między innymi z tego, że szczególną uwagę zwracamy na ich bezpieczeństwo i komfort. Technologia blockchain daje jeszcze większe możliwości w zachowaniu bezpieczeństwa wraz z prywatnością i gwarancją niezmienialności danych oraz dokumentów. Dlatego jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania BIK  – mówi Jerzy Grześkowiak, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich w Grupie ERGO Hestia.

- Biuro Informacji Kredytowej dostrzegło potencjał technologii blockchain kilka lat temu i razem z firmą Billon stworzyło produkt dla polskiego sektora finansowego. Projekt realizowany z ERGO Hestią potwierdza przydatność tego typu rozwiązań dla sektora ubezpieczeń – mówi Andrzej Zduńczyk, Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych w BIK.

- Nasze rozwiązanie wyróżnia się wysokim standardem bezpieczeństwa i zapewnia zgodność z regulacjami. Duże znaczenie mają także realne korzyści biznesowe dla instytucji, korzystającej z tej technologii. W ramach Platformy Blockchain BIK możliwe jest automatyczne przekazywanie umów oraz dokumentów klientom w ramach różnych procesów obsługowych, co w efektywny sposób zastępuje tradycyjną komunikację z klientami  – dodał Andrzej Zduńczyk.

Przewagą technologii zastosowanej w Platformie Blockchain BIK jest sposób przechowywania dokumentów w księdze rozproszonej opartej na technologii Distributed Ledger Technology (DLT). To sposób na zapobieganie nieuprawnionej ingerencji, np. jednostronnej zmianie dokumentu, a także odporność na jego utratę dzięki zastosowaniu metody rozproszenia wielu kopii danych w sieci, zamiast tradycyjnie – w oparciu o jeden scentralizowany serwer. Wartość innowacyjności technologicznej i zgodność z wymogami Trwałego Nośnika w Platformie Blockchain BIK potwierdziła analiza Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, rozwiązanie posiada wdrożony tzw. plan ciągłości działania oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z ISO 27001.

- Jestem niezmiernie wdzięczny zarządowi i zespołowi ERGO Hestii za ich zaufanie i otwartość na nowe, pionierskie technologie. Nie jest to pierwszy projekt oparty o technologię blockchain w firmie ERGO Hestii. Cieszę się, że  razem w partnerstwie z Biurem Informacji Kredytowej, przygotowaliśmy bezpieczne rozwiązanie automatyzujące proces przekazywania dokumentów klientom sopockiego ubezpieczyciela - podsumował Jacek Figuła z firmy Billon.

Dostępność do cyfrowych usług stanowi ważny element wizerunku instytucji finansowych. Stosowanie technologii blockchain jest również potwierdzeniem rosnącej świadomości związanej ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ umożliwia ona eliminowanie dokumentów w formie papierowej przy jednoczesnej optymalizacji i automatyzacji procesów, poprawę poziomu obsługi i relacji z klientami. Innowacyjne podejście do obsługi klientów, to również element zwiększania zaufania do marki.

 

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl