Sprzedaż kredytów dla mikrofirm we wrześniu 2022 r. Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy

We wrześniu 2022 r., w porównaniu do września 2021 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-16,4%) i na niższą wartość (-30,0%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-47,6%) mniej kredytów inwestycyjnych, o (-26,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-1,0%) kredytów w rachunku bieżącym. Spadła w porównaniu do września 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-62,4%), kredytów obrotowych o (-34,9%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-4,4%).

W okresie trzech kwartałów 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-11,9%) oraz o (-9,8%) w wartościowym. Przy czym w ujęciu liczbowym spadek wystąpił we wszystkich rodzajach kredytów, a najwyższy w przypadku kredytów inwestycyjnych (-33,2%). W ujęciu wartościowym spadek (-31,0%) dotyczył kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-9,0%). Dynamika wzrostowa charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,9%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Wrześniowy odczyt BIK Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,46% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,30%, kredyty w rachunku bieżącym 4,20% oraz kredyty obrotowe 9,34%.
We wrześniu 2022 r. w porównaniu do sierpnia 2022 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,57). Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do września 2021 o (+0,91).
W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+1,23).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 11,3 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 5,4 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,6%) i 2,7 tys. handlowe (24,3%). Łącznie więc 71,9% udzielonych we wrześniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,427 mld zł, banki udzieliły 533 mln zł (37,3%) kredytów firmom z sektora usług oraz 371 mln zł (26,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to we wrześniu br. 63,3% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.
Najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-20,7%) oraz produkcji (-18,6%). W ujęciu wartościowym we wrześniu 2022 r. w porównaniu do września 2021 r. spadek objął kredyty dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom handlowym (-39,5%) oraz produkcyjnym (-33,7%).

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-16,8%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-16,0%). W ujęciu wartościowym banki udzieliły w trzech kwartałach br. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku niższego finansowania firmom z trzech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-20,1%) oraz handlowym (-15,4%). W tym okresie wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+2,1%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 5,84%. Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 4,89%. W porównaniu do września 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach, najbardziej w: handlu (+1,12), budownictwie o (+1,01) oraz usługach o (+0,91).

Załączniki

Zobacz, co banki wiedzą o Twojej firmie?

Raport BIK Moja Firma