BIK kształci młodych – już przeszkolił 55 tys. studentów na ponad 100 uczelniach wyższych

Wraz z nowym rokiem akademickim, rusza platforma Score Hunter BIK, która obejmie kolejne tysiące młodych studentów w programie edukacyjnym na ponad 100 uczelniach wyższych w Polsce. Uczy świadomego podejmowania decyzji finansowych oraz ostrzega, jak nie ulegać cyberzagrożeniom. Zaangażowanie BIK na rzecz edukacji młodych to wieloletni program, ale także odpowiedź na zatrważające wyniki badań. Co piąty student nie wie, jak ochronić się przed wyłudzeniem. Tylko 30 proc. pokolenia wchodzącego w dorosłe życie ma jakąkolwiek wiedzę finansową. Tymczasem młodzi, którzy nie przekroczyli jeszcze 24 lat, już zaciągnęli około 1,23 mln kredytów na wartość ponad 11 mld zł, które w większości przeznaczają na konsumpcję.

BIK dostrzega potrzebę zwiększania świadomości finansowej pokolenia wchodzącego w dorosłe życie. Osoby do 24 roku życia zaciągnęły około 1,23 mln zobowiązań kredytowych na kwotę ponad 11 mld zł. Struktura produktów kredytowych w tej grupie wynika z wieku, potrzeb i jest mocno powiązana ze stylem życia. To dlatego najpopularniejszym rodzajem zobowiązań młodych są kredyty konsumpcyjne, czyli kredyty gotówkowe (34 proc) i ratalne (28 proc.).
Ciążą na nich także zobowiązania pozakredytowe, jak czynsze czy rachunki (np. abonament za telefon). Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor raportuje, że liczba niesolidnych płatników w wieku 18 – 24 lata sięga obecnie 125 tys. i ma zaległości na kwotę 853 mln zł.
Niestety dane BIK pokazują również, że młodzi częściej niż osoby w starszych grupach wiekowych mają kłopoty z terminową obsługą swoich kredytów.

Co piąty student nie wie, jak ochronić się przed wyłudzeniem. Niepokojących danych jest więcej

Tylko 30 proc. Polaków pozytywnie ocenia swoją wiedzę finansową. Ponad połowa nie potrafi wskazać, dlaczego warto budować swoją historię kredytową.

Jednocześnie ci, którzy deklarują posiadanie wiedzy na temat finansów osobistych, w zdecydowanej większości (90 proc.) podkreślają, że wynieśli ją z domu bądź jest ona efektem własnych zainteresowań. Na szkołę jako źródło edukacji finansowe wskazuje zaledwie 5 proc. respondentów.

Wielu studentów ma także problem ze wskazaniem choćby jednego sposobu ochrony przed wyłudzeniem kredytu. Tymczasem bezpieczeństwo danych osobowych, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, oraz świadomość skutków ich utraty to kolejny ważny aspekt na agendzie kształcenia młodych pokoleń.

To tylko wycinek wyników badań sondażowych, które pokazują, jaki ogrom pracy jest do wykonania w aby  podnieść poziom wiedzy z zakresu finansów osobistych.

Stawiamy na edukację młodych

Zainteresowanie tematyką finansów osobistych może, a nawet powinna, rozbudzać i rozwijać skuteczna edukacja. Najlepiej, gdy porcja teoretycznej wiedzy uwzględnia nowatorskie narzędzia i metody dotarcia adekwatne do wieku odbiorców, które będą angażować ich w interakcję i grywalizację online.

Badania na temat wiedzy finansowej młodych Polaków do 24 r.ż. pokazują, że dla trzech czwartych podstawowym źródłem informacji ekonomicznych jest internet (74 proc.), media (44 proc.) oraz instytucje sektora finansowego (41 proc.). Niewielu mniej badanych jest zwolennikami filmów edukacyjnych i materiałów wideo.

Rezultaty badań potwierdzają potrzebę kontynuowania działań z wykorzystaniem autorskiego narzędzia Score Hunter z informacjami, poradnikami, filmami wideo itd. To platforma zaprojektowana z myślą o kształceniu młodzieży oraz jako wspierające narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Z rozwiązania skorzystało już ponad 55 tysięcy osób, uczniów i studentów.

Misje i wyzwania – sposób BIK na edukację pokoleń

Wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2022/2023 BIK uruchamia kolejną edycję zajęć z wykorzystaniem edukacyjnej platformy Score Hunter. To program adresowany do młodych, na różnych etapach kształcenia. Koncentruje się na edukacji dotyczącej bezpiecznego i odpowiedzialnego pożyczania, rzetelności płatniczej, budowania wiarygodności finansowej oraz  kwestii ochrony  tożsamości i bezpieczeństwa danych osobowych.

- Z platformy Score Hunter BIK skorzystało już ponad 55 tys. młodych osób. Chcemy rozszerzyć dotarcie z nią do szkół ponadpodstawowych. Informacje od nauczycieli potwierdzają, że jest wartościowym narzędziem wspierającym prowadzenie przedmiotu podstaw przedsiębiorczości, dzięki praktycznemu podejściu do zagadnień związanych z bezpieczeństwem w świecie finansów. Wprowadza  uczniów i przygotowuje do bezpiecznego i mądrego korzystania, np. z pożyczek, kredytów, zakupów online, bankowości elektronicznej. Pomaga przekonać młodych ludzi, jak ważną sprawą w współczesnym świecie jest ochrona danych osobowych i jak to należy robić – mówi Małgorzata Bielińska, dyrektorka ds. Edukacji Grupy BIK i ambasadorka rozwiązania.

Osoby rozpoczynające życie na własny rachunek powinny być świadome, co oznacza odpowiedzialność finansowa. Zwłaszcza, że młodzi aktywnie korzystają z kredytów i pożyczek. Swoją dojrzałość w świecie finansów mogą budować na własny rachunek, nie tylko przez doświadczanie, ale pogłębiając swoją wiedzę z treści na blogach, w podcastach, nagraniach video czy grach. BIK zebrał wszystkie te elementy na platformie, łączącej praktyczną wiedzę i przyjazną formułę jej zgłębiania.

Platforma edukacyjna Score Hunter. Jak działa?

Świat quizów, porad ekspertów oraz bogata baza materiałów wideo - wszystko po to, by lepiej zrozumieć zasady budowania wiarygodności finansowej i bezpiecznego pożyczania. By wejść w ten świat, wystarczy zarejestrować się w serwisie internetowym ScoreHunter.

Młode osoby, które skorzystają z propozycji BIK, nauczą się m.in., jak mądrze korzystać z produktów bankowych, jak np. kredyty i pożyczki, bezpiecznie używać bankowości internetowej i mobilnej, chronić się przed oszustami, którzy wykorzystują łatwowierność swoich ofiar, by wyłudzić od nich pieniądze bądź dane osobowe. To tylko kilka przykładów zalet platformy Score Hunter.

***

Edukacja finansowa to od lat jeden z ważnych elementów działalności Grupy BIK, a jej istotnym projektem w portfolio działań jest Program Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem. To jeden z największych programów edukacji ekonomicznej, realizowany od 13 lat na ponad 100 polskich uczelniach, w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich oraz Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor i koordynującym działania Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Poza edukacją konsumencką BIK dzieli się również wiedzą z obszaru business intelligence. Przez 25 lat działalności BIK, dysponując największym w kraju zbiorem danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, prowadzi wiele badań i analiz, tworzy modele predykcyjne, które wspomagają procesy decyzyjne. Eksperci BIK prowadzą swój autorski przedmiot dotyczący analizy złożonych i trudnych zagadnień z obszaru Big Data, dzielą się praktyczną wiedzą ze studentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródła danych:

  1. Raport z badania „Postawy młodych osób wobec finansów i nauki w trakcie pandemii”, Research&Grow, badanie na zlecenie BIK;
  2. Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022”, CBM Indicator na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacji GPW.

Załączniki


Małgorzata Bielińska
Dyrektor ds. Edukacji Grupy BIK
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 41 03 +48 512 164 103 malgorzata.bielinska@bik.pl