Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce. Newsletter kredytowy BIK

W czerwcu 2022 r., w porównaniu do czerwca 2021 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej tylko kredytów ratalnych o (+29,3%).
Spadek o (-55,1%) odnotowały kredyty mieszkaniowe. Również bardzo duży spadek o (-33,6%) wystąpił w limitach na kartach kredytowych.
O (-1,3%) spadła liczba udzielonych kredytów gotówkowych.
W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość wszystkich produktów kredytowych. Najwięcej, bo o (-52,4%), spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych oraz o (-24,3%) wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych.

W pierwszym półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym jak
i wartościowym odnotowały karty kredytowe (-33,8%, -18,1%) oraz kredyty mieszkaniowe (-32,3%, -25,1%). Natomiast dodatnie dynamiki i liczbowe i wartościowe zanotowano w przypadku kredytów ratalnych (+26,1%, +3,3%) oraz kredytów gotówkowych (+3,8%, +1,2%).

Czerwcowy odczyt BIK Indeksów Jakości wyniósł: dla kredytów gotówkowych 4,02%, kart kredytowych 3,48%, kredytów ratalnych 1,14%, zaś kredytów mieszkaniowych 0,68%. Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się więc nadal kredyty gotówkowe, a najniższym kredyty mieszkaniowe.
W czerwcu 2022 r. w porównaniu do maja 2022 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość wszystkich czterech Indeksów: kredytów gotówkowych (+0,07), kart kredytowych (+0,07), mieszkaniowych (+0,03) kredytów ratalnych (+0,01).

W ujęciu rocznym: czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r. pogorszyła się (wzrosła) wartość dwóch Indeksów jakości: kart kredytowych (+0,24)
i kredytów mieszkaniowych (+0,12). W tym samym okresie polepszyła się (spadła) wartość również dwóch Indeksów jakości: kredytów gotówkowych (-0,42) oraz kredytów ratalnych (-0,04).
Wszystkie cztery indeksy pomimo ich pogorszenia się w okresie 1, 3, 6, miesięcy nadal pokazują niski poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Średnie roczne wartości odczytów Indeksów dla większości portfeli kredytowych są najniższe w okresie ostatnich sześciu lat (2016-2022) – kredyty ratalne i gotówkowe, a dla wszystkich niższe niż na koniec 2020 r. Na ten moment wzrost stóp procentowych oraz wojna w Ukrainie nie spowodowały istotnego wzrostu ryzyka kredytowego portfeli kredytów gospodarstw domowych.

Więcej informacji na temat odczytów czerwcowych znajduje się w Raporcie pdf (załączonym poniżej). Zapraszamy także do lektury informacji prasowej nt. oceny sytuacji na rynku kredytowym po I półroczu 2022 r. 

Załączniki