BIK o sprzedaży pożyczek na rynku firm pożyczkowych w maju 2022 r.

W maju 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły łącznie 317,0 tys. nowych pożyczek o wartości 795 mln zł. W porównaniu do maja 2021 r. przyznały więcej pożyczek zarówno w ujęciu liczbowym (+34,3%), jak i wartościowym (+41,9%). Średnia wartość nowo udzielonej w maju 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 285 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w maju 2021 r. o (+4,5%).

W maju 2022 r. 41,4% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 9,6% sprzedaży.

W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 46,9% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,7% udział w sprzedaży.
W maju br. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższą dodatnią dynamikę w porównaniu do maja 2021 r. w ujęciu wartościowym odnotowały pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+52,1%).

Załączniki

Sprawdź, czy u Ciebie wszystko w porządku

Twój indywidualny Raport BIK