Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (wrzesień 2021 r.)

We wrześniu 2021 r., w porównaniu do września 2020 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+15,9%), jak i wartościowym (+21,5%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+31,0%) więcej kredytów w rachunku bieżącym, o (+16,0%) więcej kredytów obrotowych oraz mniej o (-23,8%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosła w porównaniu do września 2020 r. wartość udzielonych w we wrześniu 2021 r. kredytów inwestycyjnych o (+30,2%), kredytów obrotowych o (+18,0%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (12,2%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

We wrześniu 2021 r. banki udzieliły łącznie 13,2 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,923 mld zł, w tym: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 419 mln zł, 4,7 tys. kredytów obrotowych na kwotę 818 mln zł oraz 3,5 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 390 mln zł. W trzech kwartałach 2021 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 115,3 tys. kredytów na kwotę 16,125 mld zł. Wzrost w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (+15,6%). Wartość udzielonych kredytów wzrosła o (+22,5%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Wrześniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,3% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,78%, kredyty w rachunku bieżącym 3,58% oraz kredyty obrotowe 8,46%. We wrześniu 2021 r. w porównaniu do sierpnia 2021 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,09). Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do września 2020 o (+0,16) i nadal jest na bezpiecznym poziomie. Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami. W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich rodzajów kredytów. Największe pogorszenie Indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych (+0,90), nieco mniejsze pogorszenie dotyczy kredytów obrotowych (+0,44).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 13,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47%) i 3,4 tys. handlowe (26%). Łącznie więc 73% udzielonych we wrześniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,923 mld zł, banki udzieliły 702 mln zł (36,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 563 mln zł (29,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 66% łącznej wartości udzielonych kredytów.
We wrześniu 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+22,2%). W przypadku handlu wzrost wyniósł (+19,8%), a usług (+13,5%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora produkcyjnego (+12,3%). W ujęciu wartościowym we wrześniu 2021 r. w porównaniu do września 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora handlu (+37,7%) oraz budownictwa (+27,3%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 4,53%, ale w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła poprawa indeksu o (-0,01). Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,78%. W porównaniu do września 2020 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach, najbardziej w budownictwie (+1,03) oraz w produkcji (+0,35). Jedynie w handlu jest on obecnie niższy niż rok temu o (-0,21).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w najnowszym wydaniu Newslettera kredytowego BIK - Mikroprzedsiebiorcy. Zapraszamy do lektury raportu w załączonym pdf.

 

Załączniki

Wspieramy rozwój Twojej firmy - sprawdź, co banki o niej wiedzą

Raport BIK Moja Firma