Fundacja FinTech Poland dołącza do grona partnerów strategicznych BIK HUB

Fundacja FinTech Poland i Biuro Informacji Kredytowej podpisały porozumienie o współpracy strategicznej. Celem jest partnerstwo na rzecz wspierania i rozwoju kultury innowacji finansowej w Polsce w ramach programu piaskownicy technologicznej BIK HUB. To synergia doświadczeń i kompetencji BIK w budowie rozwiązań analityczno-informatycznych dla sektora finansowego połączona ze społecznością Fundacji, która aktywnie wspiera rozwój polskiego ekosystemu FinTech.

Do grona partnerów strategicznych Programu BIK HUB dołącza Fundacja FinTech Poland, której misją jest wspieranie proaktywnych i odważnych działań wspierających innowacje finansową zarówno realizowanych przez dojrzałe instytucje finansowej jak i nowych uczestników rynku. Wpisuje się to w koncepcję nowatorskiej inicjatywy BIK - środowiska testowania nowych rozwiązań dla firm zainteresowanych rozwojem innowacyjnych produktów i usług. To sygnał, że w świecie produktów i usług finansowych łączą siły partnerzy, którzy chcą aktywnie działać w obszarze innowacji.

- Jest nam niezmiernie miło, że Fundacja FinTech Poland wzmacnia grono partnerów strategicznych Programu BIK HUB, którego głównym elementem jest „piaskownica” technologiczna - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.

- Doświadczenie Fundacji w kreowaniu trendów w obszarze rozwoju innowacji finansowych w Polsce to cenny merytorycznie wkład w rozwój i popularyzację naszego Programu, który adresujemy do podmiotów z różnych sektorów gospodarki zainteresowanych praktycznym przetestowaniem swoich prototypowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku. Już niedługo będzie to możliwe za sprawą pilotażowej inicjatywy BIK Open API, czyli platformy integrującej dane z różnych źródeł zewnętrznych – wyjaśnia prezes BIK.

W ramach realizacji porozumienia FinTech Poland udzieli wsparcia merytorycznego przy realizacji Programu oraz włączy się w konsultacje o charakterze biznesowym, będzie również promować Program BIK HUB, m.in. poprzez nabór i wsparcie procesu testowania rozwiązań przez uczestników piaskownicy informatycznej. Wspólnie z BIK organizować będzie również wydarzenia o charakterze edukacyjnym i biznesowym.

- Strategicznym celem Fundacji FinTech Poland jest budowa Centrum Finansowego Nowej Generacji w Polsce. Jednym z jego filarów jest innowacyjność, której stałe podnoszenie jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących obecnie przed Polską. Dlatego współpraca z BIK w budowaniu ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowym w ramach piaskownicy technologicznej wpisuje się w działalność Fundacji FinTech Poland. Chcielibyśmy, żeby projekt dotarł do jak najszerszego grona podmiotów i odpowiadał im potrzebom. Mając zatem na uwadze nasze doświadczenie i wiedzę na temat współpracy fintechów z tradycyjnymi instytucjami finansowymi, przystąpiliśmy do Programu jako partner strategiczny – mówi Paweł Widawski, Prezes Zarządu Fundacji FinTech Poland.

 

Załączniki