Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane marzec 2021 r.)

W marcu 2021 r., w porównaniu do marca 2020 r., firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły więcej pożyczek zarówno w ujęciu liczbowym (+8,1%), jak i wartościowym (+12,5%). Łączna wartość nowo udzielonych pożyczek wyniosła w marcu br. 500 mln zł. Średnia kwota udzielonej pożyczki pozabankowej wyniosła 2 319 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu ub. r. o (+3,7%).

W marcu 2021 r., 39,9% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 10,6% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,3% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,4% udział w sprzedaży.

W pierwszym kwartale 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 558,5 tys. sztuk i była niższa o (-11,5%) w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie styczeń – marzec 2021 r. to 1,399 mld zł – mniej o (-9,9%) w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r.
W okresie pierwszych trzech miesięcy 2021 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały ujemne dynamiki. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 2–3 tys. zł odpowiednio: (-16,1%) oraz (-16,8%). Najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym w okresie styczeń – marzec 2021 r. w porównaniu do stycznia – marca o 2020 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł (-7,9%). Natomiast w ujęciu wartościowym pożyczki z przedziału do 1 tys. zł (-3,1%).

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w załączonym poniżej Raporcie. Zapraszamy także do nowej sekcji w portalu BIK, pt. Analizy rynkowe, w której ilustrujemy istotne i aktualne trendy w trzech ujęciach i przekrojach.

Załączniki

Najnowsze komentarze ekspertów BIK

Analizy rynkowe

Małgorzata Bielińska
Dyrektor ds. Edukacji Grupy BIK
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 41 03 +48 512 164 103 malgorzata.bielinska@bik.pl