BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w grudniu 2020 r. (+6,4%)

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Ostatni w 2020 roku odczyt Indeksu wyniósł +6,4%, co oznacza, że w grudniu 2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,4% w porównaniu z grudniem 2019 r.

Grudniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe kończy rok 2020 na plusie.

W grudniu 2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 33,59 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 30,63 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o +9,7%. W porównaniu do listopada 2020 r., liczba wnioskujących wzrosła o 5,9%, zaś w stosunku do minimum z kwietnia 2020 r. wzrosła o 20,8%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w grudniu 2020 r. wyniosła 307,47 tys. zł i była o 6,7% wyższa niż w grudniu 2019 r.

- Na wartość grudniowego Indeksu Popytu pozytywnie wpłynął zarówno wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, która wyniosła rekordowe 307 tys. zł (najwyższa w historii), jak i wzrost liczby wnioskodawców. Grudniowy Indeks to kolejny dodatni odczyt. Można powiedzieć, że utrwala się optymizm, jaki widzieliśmy po odczytach we wrześniu i październiku, które były dodatnie po serii ujemnych odczytów z okresu marzec – sierpień oraz listopadzie 2020 r. Te pozytywne odczucia równoważy jednak spojrzenie na cały ubiegły rok oraz towarzysząca mu labilność popytu na kredyty mieszkaniowe, z jaką mieliśmy do czynienia. W styczniu i lutym duże wzrosty, w marcu lekki spadek, w kwietniu – głęboki spadek, w maju lekka poprawa, w czerwcu wyraźna poprawa, stabilizacja w miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu, we wrześniu i październiku dodatnie odczyty, ujemy odczyt w listopadzie i ponowny dodatni w grudniu. Ta zmienność wynikała m.in. z dużej niepewności co do sytuacji pandemicznej - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Obecny optymizm wiązać należy z rozpoczęciem procesu szczepień. Nie spełnił się więc mój pesymizm co do grudniowego odczytu wyrażony w poprzednim komentarzu. Sytuacja jest dynamiczna – trudno więc obecnie prognozować jaki będzie popyt na kredyty mieszkaniowe w 2021 r., można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że przynajmniej w pierwszej połowie roku utrzyma się wysoka zmienność. Będzie ona szła w parze z sytuacją gospodarczą, której kondycja będzie mieć wpływ na  popyt na kredyty mieszkaniowe także w drugiej połowie 2021 r. – podsumowuje prof. Rogowski

- Trzeba również pamiętać, że Indeks opisuje jedynie stronę popytową rynku kredytów mieszkaniowych i to tylko w wymiarze wartościowym. Warto zwrócić uwagę na wzrost wartości średniej kwoty wnioskowanego kredytu, co częściowo może być związane z poluzowaniem przez część banków wymagań co do udziału własnego – a tym samym wzrostu akceptowalnego poziomu wskaźnika LtV oraz zakupem droższych nieruchomości (raczej w ujęciu wielkości niż ceny) – dodaje główny analityk BIK.

BIK Indeks PKM XII 2020_07.01.2021.JPG

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

 

Metodyka indeksu:

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe
na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc.

Załączniki

Sprawdź swoje szanse na kredyt

Analizator kredytowy BIK