Newsletter BIK o rynku pożyczkowym, czerwiec 2020 r.

W czerwcu 2020 r., w porównaniu do czerwca 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-50,2%), spadek w ujęciu liczbowym wyniósł (-38,0%).

  • Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w czerwcu 2020 r. 302 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 144,2 tys. w ujęciu liczbowym.
  • Średnia wartość udzielonej w czerwcu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 093 zł i była niższa od średniej wartości
    pożyczki udzielonej w czerwcu 2019 r. o (-19,5%).

W pierwszym półroczu 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-26,6%) mniej pożyczek, a wartościowo udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-35,7%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

  • Łącznie w tym okresie firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 1 017,8 tys. pożyczek na kwotę 2,301 mld zł.
  • W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 33% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży.
  • W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, stanowiące 40% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu
    wartościowym, pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 11% udział w sprzedaży.
  • Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-44,2%) oraz (-48,3%).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączonym Newsletterze o rynku pożyczkowym. 

Załączniki