Komunikat BIK: uwzględnianie w Bazie BIK odroczenia (zawieszenia) spłaty rat oferowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19

Komunikat BIK w sprawie uwzględniania w Bazie BIK odroczenia (zawieszenia) spłaty rat oferowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19

Fakt skorzystania przez klienta z „wakacji kredytowych” nie będzie miał negatywnego wpływu na historię kredytową klienta w BIK, nie obniży też Scoringu BIK.

BIK wspólnie z bankami dokłada wszelkich starań, aby dane gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej na bieżąco odzwierciedlały rzeczywistą sytuację klientów. Banki, które zaoferują możliwość odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, mają możliwość bieżącego przekazywania do BIK stosownych informacji i mogą na bieżąco aktualizować dane znajdujące się w Bazie BIK.

Dla Banków i Biura Informacji Kredytowej najważniejszym pozostaje, aby informacje dotyczące naszych klientów były rzetelnie gromadzone i przetwarzane oraz aby odzwierciedlały prawdziwy stan zobowiązań klientów, a przez to przyczyniały się  do utrzymania stabilności i  bezpieczeństwa sektora bankowego.

BIK świadczy nieprzerwanie usługi dla wszystkich swoich Klientów, zapewniając ciągłość działania systemów i bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Przypominamy, że Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane przekazywane przez banki, dotyczące wszystkich zobowiązań kredytowych.

 

Załączniki