Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

W styczniu 2020 r., w porównaniu do stycznia 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na niższą kwotę. Spadek wyniósł (-4,0%). Odwrotną tendencję odnotowaliśmy w ujęciu liczbowym, w stosunku do stycznia 2019 r. odnotowano wzrost liczby udzielonych pożyczek przez firmy pożyczkowe o (+1,1%).
Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w styczniu 2020 r. 604 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 249,3 tys. w ujęciu liczbowym.
Średnia wartość udzielonej w styczniu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 421 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2019 r. o (-5,0%). W styczniu 2020 r. 34% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży stycznia 2020 r.
Ujemna dynamika liczby udzielanych pożyczek w styczniu 2020 r. dotyczyła tylko dwóch przedziałów pożyczek wysokokwotowych z przedziału 3-5 tys. zł i wynosiła (-4,2%) i > 5 tys. zł (-17,4%). W ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (-1,8%) i (-22,9%). Zwraca uwagę duży spadek liczby i wartości pożyczek udzielonych na najwyższe kwoty.

Uwaga: W lutym br. dwie duże firmy pożyczkowe przekazały do BIK informacje o pożyczkach udzielonych w 2019 r. W rezultacie dynamiki sprzedaży pożyczek w poprzednich miesiącach prezentowane na powyższym wykresie są nieznacznie wyższe niż we wcześniejszych edycjach Newslettera Pożyczkowego.

* Dane dotyczą firm pożyczkowych raportujących do BIK.

 

Załączniki