BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł we wrześniu 2019 r. (+16,0%)

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Najnowszy wrześniowy odczyt wyniósł (+16,0%), co oznacza, że we wrześniu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 16,0% w porównaniu z wrześniem 2018 r.

We wrześniu 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 35,8 tys. klientów w porównaniu do 31,97 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o 12,0%. Warto odnotować, że w sierpniu br. takich klientów było 35,1 tys., czyli o 2% mniej niż we wrześniu.

Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu 2019 r. wyniosła 278,3 tys. zł.

- Wrześniowa wartość indeksu jest o 2,3 p.p. wyższa od wartości z sierpnia o 13,7%. We wrześniu zeszłego roku wartość Indeksu wynosiła aż 23,4%. Na obecną jego wartość +16,0%, wpływa zarówno wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt, jak i wzrost o 9% średniej wartości wnioskowanego kredytu w okresie wrzesień 2019 r. - wrzesień 2018 r. - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Nadal utrzymuje się więc wysoki popyt na finasowanie nieruchomości kredytem bankowym.
W dziewięciu miesiącach 2019 r. łącznie 346,26 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszkaniowy.
W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 18,8 tys., czyli o 5,7%
– dodaje prof. Rogowski.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Metodyka indeksu:

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe
na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc.

Załączniki