Newsletter BIK o rynku pożyczkowym

Jak wynika z najnowszego podsumowania BIK, w czerwcu 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 603 mln zł, udzielając 237,9 tys. pożyczek. Obecne odczyty w porównaniu do czerwca 2018 r. wskazują, że w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-3,5%), natomiast w ujęciu liczbowym odnotowały wzrost o (+2,8%). Średnia wartość pożyczki pozabankowej udzielonej w czerwcu br. wyniosła 2 534,8 zł i była niższa o (-6,1%) od średniej wartości udzielonej pożyczki w czerwcu 2018 r.

Z obserwacji sprzedaży pożyczek pozabankowych w perspektywie sześciu pierwszych miesięcy 2019 r. wynika, że udzielono ich o (-0,2%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu wartościowym spadek w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wyniósł (-0,1%). Łącznie w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły 1 374,1 tys. pożyczek na łączną kwotę 3,558 mld zł. 

- W pierwszym półroczu 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na wartości zbliżone do pierwszego półrocza 2018 r. - podsumowuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. - Uwagę zwracają pożyczki w przedziałach kwotowych do 1 tys. zł (6,4%) oraz powyżej 5 tys. zł (1,8%), które w pierwszym półroczu br. odnotowały dodatnią dynamikę. Finansowanie do 1 tys. zł stanowiło prawie 40% liczby udzielonych w pierwszym półroczu pożyczek. Pożyczki powyżej 5 tys. zł miały 41% udział w łącznej kwocie udzielonych pożyczek, ale w ujęciu liczbowym tylko 11% – uzupełnia główny analityk BIK.

W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 9% udział w sprzedaży. Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. dotyczyła jedynie pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+6,4%) oraz wysokokwotowych (> 5 tys. zł), w przypadku których wyniosła ona (+1,8%).

Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym w okresie sześciu pierwszych miesięcy 2019 w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 1,0 do 1,5 tys. zł (-8,1%).

Jak wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynków Finansowych, niska dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowych, okresowo nawet ujemna, utrzymuje się niezmiennie od ponad 12 miesięcy.

- Na niską dynamikę sprzedaży na rynku pozabankowym ma wpływ szereg czynników, m.in. dostęp instytucji pożyczkowych do finansowania, w szczególności w obliczu problemów spowodowanych kryzysem na rynku obligacji korporacyjnych oraz niepewności regulacyjnej, skutkującej trudnościami w uzyskaniu finansowania w innych kanałach – wyjaśnia Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. - Nie bez znaczenia dla dynamiki sprzedaży pozostaje również zwiększenie skali transferów socjalnych, skutkujące obniżeniem popytu na pożyczki. Ujemna roczna dynamika sprzedaży w czerwcu odzwierciedla niepewność związaną z toczącymi się pracami nad ustawą warunkującą przyszłość rynku pożyczek pozabankowych – wyjaśnia.

***

Szczegółowe informacje o rynku firm pożyczkowych, współpracujących z BIK znajdują się w najnowszej edycji Newslettera BIK.

Załączniki