Wykres dnia BIK, 23 listopada 2018 r.

W ostatnich 10 latach niemal dwukrotnie wzrósł udział zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych do wartości PKB z 10% do ponad 20%. Wynikało to z kilku czynników. Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że polski rynek kredytów mieszkaniowych jest dopiero w początkowym etapie rozwoju. Jego aktywizacja nastąpiła wraz z przystąpieniem Polski do UE. Sprzyjał wówczas spadek stóp procentowych oraz wzrost dochodów, co wpłynęło na zwiększenie zdolności kredytowej gospodarstw domowych. Jednocześnie rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków, wytworzyły sprzyjające warunki rozwoju rynku mieszkaniowego.

Obecnie (na 30.09.2018 r.) saldo zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wynosi 425,18 mld zł, spłacanych jest 2,39 mln kredytów mieszkaniowych przez 3,84 mln Polaków.

96_16_Wykres dnia_branding_23listopada.jpgW przypadku kredytów konsumpcyjnych w ostatnich 10 latach ich relacja do PKB była stabilna. Dynamika wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych była zbliżona do dynamik wzrostu PKB. Trzeba pamiętać, że okres kredytowania w przypadku kredytów konsumpcyjnych jest istotnie krótszy w porównaniu do kredytów mieszkaniowych, a dodatkowo kredyty te są często „rolowane”.

Obecnie (na 30.09.2018 r.) saldo zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych wynosi 167,75 mld zł, a 8,3 mln Polaków spłaca 13,86 mln kredytów konsumpcyjnych

Załączniki