Wykres dnia BIK, 20 września 2018 r.

Im więcej czynnych zobowiązań posiada klient, tym częściej jest pożyczkobiorcą.

Ponad połowa kredytobiorców posiada w banku albo w firmie pożyczkowej tylko jedno czynne zobowiązanie. Wśród nich udział pożyczkobiorców, czyli osób spłacających pożyczkę udzieloną przez firmę pożyczkową, wynosi tylko 1,4%.

Z kolei w grupie klientów, posiadających łącznie pięć czynnych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, pożyczkobiorcy (osoby spłacające co najmniej jedną pożyczkę) stanowią już 10%.

Aż do 53% wzrasta odsetek klientów korzystających z pożyczki wśród osób posiadających dziesięć i więcej czynnych zobowiązań.

96_14_Wykres dnia_20wrzesnia.jpg

Wniosek jest następujący: im więcej czynnych zobowiązań (kredytów lub pożyczek) posiada klient, tym częściej osoba ta jest jednocześnie pożyczkobiorcą.

Załączniki