Wykres dnia BIK, 12 lipca 2018 r.

Wiek klienta jest jednym z podstawowych czynników wpływających zarówno na trwałość i długość relacji z instytucją finansującą osoby prywatne, jak i na poziom ryzyka związanego z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Obecnie czynny kredyt czy pożyczkę zaciągniętą w banku komercyjnym, banku spółdzielczym, SKOK-u i w firmie pożyczkowej ma 15,34 mln Polaków. Dominującą grupę stanowią osoby w wieku 35-44 lata. Jednak w poszczególnym typie instytucji finansujących osoby prywatne, rozkład wiekowy klientów jest odmienny.

Co 4 klient banków komercyjnych i spółdzielczych jest w wieku 35-44 lata.

Wśród klientów SKOK-ów – dominują seniorzy (65 plus), którzy stanowią 1/3 klientów.

Natomiast w firmach pożyczkowych przeważa grupa w wieku 25-34 lata, stanowiąca aż 27% wszystkich klientów.

Na szczególną uwagę zasługują osoby młode, tj. w wieku 18-24 lata. Wielokrotnie wyższy udział tych osób znajdziemy wśród klientów firm pożyczkowych – co 4 klient posiadający czynne zobowiązanie o charakterze kredytowym jest klientem tylko firmy pożyczkowej. Dla porównania wśród klientów banków spółdzielczych i SKOK-ów osoby młode to jedynie 2% klientów.

08 Wykres dnia Wiek 12 lipca_z_logo.jpg

Załączniki