Wykres dnia BIK (30.04.2018 r.)

Według danych BIK obecnie z kredytu gotówkowego w sektorze bankowym korzysta 5,7 mln klientów, natomiast z pożyczek w firmach pożyczkowych 513 tys. osób.

Wykres 30.04.2018.jpg

W ostatnich latach obserwujemy wzrost średniej kwoty udzielonego kredytu gotówkowego w bankach oraz średniej kwoty pożyczki udzielonej przez firmy pożyczkowe. Średnia kwota kredytu gotówkowego wzrosła z 16,2 tys. zł w 2015 r. do 18,8 tys. zł w 1 kw. 2018 r. (wzrost o 16%), natomiast średnia kwota pożyczki pozabankowej wzrosła z 1,4 ty. zł do 2,6 tys. zł (wzrost o 80%).

Wraz ze wzrostem średniej kwoty udzielonego kredytu i pożyczki, rośnie średnie zadłużenie klienta w kredytach gotówkowych i pożyczkach pozabankowych. Średnie zadłużenie klienta w kredytach gotówkowych wzrosło z 20,0 tys. zł na koniec 2015 r. do 24,1 tys. zł na koniec 1 kw. 2018 r. (wzrost o 21%), natomiast średnie zadłużenie klienta w pożyczkach pozabankowych wzrosło z 2,4 tys. zł na koniec 2015 r. do 7,0 tys. zł na koniec 1 kw. 2018 r. (wzrost o 192%).

Jak się okazuje, 63% klientów posiadających pożyczkę w firmie pożyczkowej posiada jednocześnie kredyt gotówkowy w banku. Łączne średnie zadłużenie tych klientów w pożyczkach i kredytach gotówkowych wynosi 50,2 zł.

 

Opracowano przez zespół analityków w Departamencie Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej S.A. BIK dokłada wszelkiej staranności, by dane BIK używane do przygotowania opracowania, były kompletne i aktualne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje biznesowe podejmowane na podstawie niniejszych informacji.

Załączniki