Wykres dnia BIK (20.04.2018 r.)

Według danych BIK obecnie 15,286 mln klientów posiada czynny kredyt w sektorze bankowym lub pożyczkę w sektorze pożyczkowym. Z kredytów w bankach korzysta 15,170 mln osób, z pożyczek w firmach pożyczkowych 521 tys. osób, wspólnych klientów banków i firm pożyczkowych jest 405 tys.

Zdecydowana większość klientów (7,382 mln) posiada jeden rachunek kredytowy bądź pożyczkowy. 10 lub więcej rachunków posiada 79 tys. osób. Im więcej rachunków (kredytowych i pożyczkowych) jednocześnie posiada klient, tym obserwowany jest większy udział klientów z co najmniej jednym rachunkiem opóźnionym > 90 dni.

Im więcej rachunków jednocześnie posiada klient, tym częściej korzysta on z pożyczki pozabankowej. Spośród klientów posiadających jednocześnie 10 lub więcej rachunków, co drugi klient korzysta z pożyczki pozabankowej, a co piąty posiada rachunek przeterminowany > 90 dni.

BIK_Wykres dnia_20kwietnia2018.jpg

Załączniki