Wykres dnia BIK (13.04.2018 r.)

Zespół analityków w Departamencie Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej przedstawia wykres dnia. Wykres Dnia BIK 13.04.2018.jpg

Kredyty gotówkowe są najbardziej popularnymi kredytami dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów gotówkowych udzielonych przez sektor bankowy i SKOKi w 2017 r. wyniosła łącznie 66,1 mld i była znacznie wyższa niż wartość udzielonych w tym czasie kredytów mieszkaniowych (46,5 mld zł).
O ile liczbowo 25% kredytów gotówkowych udzielonych zostało na okres spłaty > 5 lat, to wartość tychże kredytów stanowiła 56% wartości wszystkich kredytów gotówkowych udzielonych w 2017 r. Średnia kwota kredytu gotówkowego udzielonego na okres > 5 lat wyniosła 40,5 tys. zł w porównaniu do średniej kwoty 17,9 tys. zł kredytu gotówkowego udzielonego w ubiegłym roku.

Kredyty mieszkaniowe uważane są za kredyty długoterminowe. Wydłużenie umownego okresu spłaty kredytów gotówkowych spowodowało, że kredyty gotówkowe w dużym stopniu stały się kredytami średnioterminowymi. Średni okres spłaty kredytu gotówkowego udzielonego w 2017 r. wyniósł 44,9 miesiąca (3 lata i 9 miesięcy).

Załączniki