Newsletter kredytowy BIK - najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W lutym 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych, oraz przyznały limitów kredytowych. Największy wzrost wartościowy odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+19,5%) oraz limitów kredytowych (+14,5%). W ujęciu liczbowym, najwyższy wzrost w stosunku do lutego 2017 r. dotyczył również kredytów mieszkaniowych (+11,4%) oraz konsumpcyjnych (+8,3%). Styczniowe zwiększenie sprzedaży kart kredytowych niestety miało charakter incydentalny. W lutym 2018 r. sprzedaż kart kredytowych – w stosunku do lutego 2017 r. ponownie ma tendencję negatywną. Spadła zarówno liczba wydawanych kart kredytowych (-12,6%), jak i wartość przyznawanych limitów (-10,7%). 

Wyższe dodatnie dynamiki w lutym 2018 r. w ujęciu wartościowym niż wolumenowym, dla podstawowych trzech produktów kredytowych, w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, wynikają z wyższych kwot udzielanych kredytów i przyznawanych limitów. Sytuację tą można tłumaczyć rosnącą zdolnością kredytową gospodarstw domowych, zarówno wzrostem dochodów gospodarstw domowych, jak również wydłużaniem przez instytucje finansowe okresu kredytowania przy nadal rekordowo niskich stopach procentowych. Co ciekawe, rzeczywisty okres spłaty kredytu konsumpcyjnego wynosi 22 miesiące przy średnim okresie na jaki obecnie jest przyznawany, tj. na 45 miesięcy. Dzięki temu, że niskim, stabilnym stopom procentowym, towarzyszy wzrost dochodów i wydłużanie okresu kredytowania, wzrost średniej kwoty udzielanego kredytu konsumpcyjnego nie przekłada się na wzrost ryzyka kredytowego. Bardzo wysoka dynamika w ujęciu wartościowym kredytów mieszkaniowych udzielonych w lutym 2018 r., w porównaniu do lutego 2017 r., w części związana jest z efektem bazy. Jak pisaliśmy w listopadowym i grudniowym Newsletterze, spadek liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w listopadzie i grudniu 2017 r. mógł być jedynie chwilową zadyszką, a nie trwalszym zjawiskiem wyhamowywania na rynku kredytów mieszkaniowych. Po styczniu i lutym 2018 r. można mieć już pewien optymizm co do całego 2018 r. na rynku kredytów mieszkaniowych tym bardziej, że oddala się widmo podwyżek stóp procentowych.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W lutym 2018 r. banki SKOK-i udzieliły łącznie 527,4 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 6,24 mld zł. Stanowi to wzrost o 8,3% w ujęciu liczbowym i o 8,7% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lutego 2017 r.

- W dwóch pierwszych miesiącach 2018 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły kredytów we wszystkich przedziałach kwotowych. 10% dynamikę odnotowały kredyty niskokwotowe (w przedziale do 1 tys. zł.), a najwyższe dodatnie dynamiki wzrostu dotyczyły kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (14,9%) - stwierdza prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

- W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły w okresie styczeń – luty 2018 r. kredytów konsumpcyjnych na kwotę o 12,3% wyższą niż w tym samym okresie 2017 r. Wzrost odnotowano w każdym z sześciu przedziałów kwotowych – najwyższy wśród kredytów > 20 tys. zł – 15,3%. Warto zauważyć, że o 10,7% wzrosła również wartość kredytów do 1 tys. zł, który to segment był od kilku lat silnie eksplorowany przez firmy pożyczkowe – zauważa Główny Analityk BIK.

- Czyżby banki ponownie zainteresowały się tym segmentem rynku kredytów konsumpcyjnych? Po udanych dwóch pierwszych miesiącach 2018 r. wydaje się, że można z optymizmem patrzeć na cały rok, pod warunkiem, że nie wystąpią negatywne zdarzenia zarówno o charakterze globalnym, jak i lokalnym, które zmniejszyłyby apetyt banków na ryzyko, a gospodarstwa domowe zniechęciło do zaciągania kredytów konsumpcyjnych, należy więc uważnie analizować otoczenie globalne i makroekonomiczne.

Kredyty mieszkaniowe

W lutym 2018 r. banki udzieliły łącznie 20,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,57 mld zł. Stanowi to wzrost o 11,4% w ujęciu liczbowym i wzrost o 19,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lutego 2017 r.

- Luty 2018 r. jest już kolejnym wzrostowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych, zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc duży optymizm. Dwucyfrowa dynamika w ujęciu wartościowym, po części wynika ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. 53% wartości udzielonych w lutym br. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł (25% z przedziału 250 – 350 tys. zł i 28% powyżej 350 tys. zł). Ponadto dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest zróżnicowana.
W lutym 2018 r. liczba udzielonych kredytów wysokokwotowych w przedziale 250 – 350 tys. zł, w porównaniu do lutego 2017 r. wzrosła o 23,6%, zaś kredytów powyżej 350 tys. aż o 24,9%. Po wynikach dwóch pierwszych miesięcy br. można z optymizmem patrzeć na cały 2018 r. na rynku kredytów mieszkaniowych, tym bardziej, że deweloperzy prognozują rekordy sprzedaży, a widmo podwyżek stóp procentowych istotnie się oddala, co z jednej strony zachęca do zaciągania kredytów z drugiej zniechęca do nisko oprocentowanych depozytów bankowych i zwiększa zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi, do których niewątpliwie należą nieruchomości, szczególnie pod wynajem. Należy jednak pamiętać, że inwestując na rynku nieruchomości ponosimy wyższe ryzyko inwestycyjne, a jednocześnie mamy ograniczoną do ok. 5-8% stopę zwrotu
- dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Karty kredytowe

W lutym 2018 r. banki wydały 76,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 422 mln zł. Stanowi to spadek o 12,6% w ujęciu liczbowym i spadek o 10,7% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lutego 2017 r.

- W lutym br. odnotowaliśmy powrót negatywnej tendencji, z którą mieliśmy do czynienia już od dłuższego czasu, a pozytywne efekty sprzedażowe odnotowane w styczniu 2018 r.były tylko jednorazowymi zdarzeniami a nie trwałym odwróceniem, wcześniej obserwowanego negatywnego trendu w kartach kredytowych, związanego z wydawaniem coraz mniejszej liczby kart. Liczba wydanych kart kredytowych w lutym 2018 r. jest o 12,6% niższa niż w lutym 2017 r. W lutym 2018 r. wydano 76,8 tys. kart. Dodatnie dynamiki odnotowały tylko karty z limitami 1 – 2 tys. zł oraz 4,5 – 10 tys. zł. Najwyższy spadek dynamiki przyznawanych limitów kart kredytowych r/r aż o 43,6% odnotowaliśmy w przypadku kart o limicie od 2 do 3,5 tys. zł, mówi prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W lutym 2018 r. przyznano 50,4 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 228 mln zł. Stanowi to wzrost o 7,3% w ujęciu liczbowym i wzrost o 14,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lutego 2017 r.

- W lutym 2018 r. nadal obserwujemy kilkuprocentową dodatnią dynamikę liczby przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych (+7,3%) w porównaniu z lutym ubiegłego roku. Już od początku 2017 r. obserwujemy wzrost zainteresowania limitami kredytowymi w kontach osobistych. Zjawisko to jeszcze wyraźniej widać w tym roku. Analizując przyznawane limity w określonych przedziałach kwotowych widzimy, że w dwóch pierwszych miesiącach 2018 r. 64% wartości przyznanych limitów w kontach osobistych koncentruje się w przedziale > 7 tys. zł. Wydaje się, że rośnie popularność limitów kredytowych jako alternatywy do kredytów gotówkowych w zakresie finansowania bieżących potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych, dodaje prof. Waldemar Rogowski z BIK.

 

Najbardziej aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Załączniki