BIK: najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W marcu 2017 r., w porównaniu z marcem roku poprzedniego, udzielono o 1,5% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 10,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 16,6% i na kwotę wyższą o 27,2%. Kart kredytowych wydano mniej o 0,7% i na łączną kwotę limitów wyższą o 7,5%. Limitów kredytowych w kontach osobistych przyznano mniej o 9,2% i na łączną kwotę limitów wyższą o 1,6%.

W 1 kw. 2017 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,2% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 5,4%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 15,0% i na kwotę wyższą o 19,9%. Kart kredytowych wydano mniej o 2,9% i na łączną kwotę limitów wyższą o 5,9%. Limitów kredytowych w kontach osobistych przyznano mniej o 5,3% i na łączną kwotę limitów niższą o 2,5%.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W marcu 2017 r. udzielono 618,0 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,4 mld zł. Stanowi to wzrost o 1,5% w ujęciu liczbowym i wzrost o 10,9% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do marca 2016 r. W 1 kw. 2017 r. udzielono 1,6 mln kredytów na łączną kwotę 18,6 mld zł. Jest to mniej o 3,2% w ujęciu liczbowym i więcej o 5,4% w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.

- Marzec okazał się bardzo dobrym miesiącem pod względem wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Trwały jest trend, że kredyty udzielane są na wyższe kwoty niż w poprzednich okresach. Średnia kwota kredytu konsumpcyjnego wzrosła w marcu o 9,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Obserwujemy jednocześnie, że kredyty gotówkowe udzielane są na relatywnie dłuższe okresy kredytowania. W całym 1 kw. 2017 r. kredytów konsumpcyjnych udzielono mniej o 3,2%, ale na kwotę wyższą o 5,4% - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Kredyty mieszkaniowe

W marcu 2017 r. udzielono 21,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 16,6% w ujęciu liczbowym i o 27,2% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do marca 2016 r. W 1 kw. 2017 r. udzielono 55,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 11,9 mld zł. Jest to więcej o 15,0% w ujęciu liczbowym i więcej o 19,9% w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.

Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 219,9 tys. zł w marcu 2017 r., w porównaniu do 201,7 tys. zł rok wcześniej (wzrost o 9,0%).

- 1 kw. 2017 r. możemy uznać za wyjątkowy dla kredytów mieszkaniowych. W tym okresie udzielono o 15,% więcej kredytów i na kwotę wyższą o 19,9% niż rok wcześniej. W dużym stopniu do tego wzrostu przyczynił się wyścig klientów o dofinansowanie wkładu własnego z programu MdM. W 2 kw. oczekujemy stabilizacji na rynku kredytów mieszkaniowych i poziomów sprzedaży porównywalnych do roku ubiegłego – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Karty kredytowe

W marcu 2017 r. wydano 90,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę limitów 490 mln zł. Stanowi to spadek o 0,7% w ujęciu liczbowym i wzrost o 7,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do marca 2016 r. W 1 kw. 2017 r. wydano 249,0 tys. kart na łączną kwotę 1,3 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 2,9% w ujęciu liczbowym i więcej o 5,9% w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej. Średni limit na przyznanej karcie kredytowej wyniósł 5430 zł w marcu 2017 r., w porównaniu do 5015 zł rok wcześniej (wzrost o 8,3%).

- Sprzedaż kart kredytowych wygląda stabilnie w ostatnich miesiącach. W marcu wydano podobną liczbę kart kredytowych jak rok wcześniej, jednak na wyższą kwotę przyznanych limitów. W całym 1 kw. wydano mniej kart kredytowych (spadek o 2,9%), ale wyższą kwotę przyznanych limitów (wzrost o 5,9%). Pozytywną informacją jest, że po przeprowadzonych porządkach w portfelach kart kredytowych (najczęściej rezygnacji z kart nieaktywnych), obserwujemy stabilizację łącznej liczby posiadaczy kart kredytowych. Obecnie 4,8 mln Polaków jest właścicielem rachunku karty kredytowej – mówi Sławomir Grzybek z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W marcu 2017 r. przyznano 43,5 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę limitów 204 mln zł. Stanowi to spadek o 9,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 1,6% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do marca 2016 r. W 1 kw. 2017 r. przyznano 138,3 tys. limitów na łączną kwotę 0,6 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 5,3% w ujęciu liczbowym i mniej o 2,5% w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej. Średni przyznany limit kredytowy wyniósł 4693 zł w marcu 2017 r., w porównaniu do 4191 zł rok wcześniej (wzrost o 12,0%).

- Po raz pierwszy od ponad 2 lat zanotowano pozytywną dynamikę wartości limitów kredytowych przyznanych w kontach osobistych. W marcu i całym 1 kw. 2017 r. limitów kredytowych przyznano mniej. Pozytywna dynamika wartości przyznanych limitów wyniosła 1,6% w marcu, w całym 1 kw. 2017 r. pozostała ujemna (-2,5%). Limit kredytowy jest obecnie dobrą alternatywą dla kredytu gotówkowego ze względu na znacznie niższą prowizję pobieraną za udzielenie kredytu. Kolejne miesiące pokażą czy rzeczywiście nastąpi odwrócenie spadkowych tendencji i powrót do korzystania przez klientów z limitów kredytowych w kontach osobistych – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Załączniki