facebook web

Kredytowe życie Babci i Dziadka

Jak wynika z danych BIK, Babcie i dziadkowie są aktywnymi uczestnikami rynku kredytowego - stanowią 18% wszystkich kredytobiorców. Osoby w wieku pow. 65 lat mają udział we wszystkich kredytach - posiadają 4 mln czynnych kredytów (15% wszystkich czynnych kredytów) o łącznej wartości do spłaty równej kwocie 25,7 mld zł (4,5% udział w kwocie do spłaty wszystkich kredytobiorców).

W ogólnej strukturze kredytobiorców w Polsce mają 16% udział w liczbie zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych, które stanowią połowę wszystkich posiadanych przez nich czynnych kredytów.

Portret kredytowy 65plus_2016.jpg

Licząca obecnie 6 mln osób grupa seniorów stale się powiększa, bo jak wynika z danych GUS w roku 2050 w Polsce udział osób starszych przekroczy 30% na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży się do 35%. Tendencję potwierdza raport Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, że jako społeczeństwo starzejemy się z powodu niskiej dzietności i wydłużającego się wieku życia. Starzenie populacji wpłynie na zmiany w strukturze ludności - zmniejszy się udział dzieci i dorosłych, a wzrośnie odsetek ludzi starszych. W przewidywaniach tych warto zwrócić uwagę na dobre strony.

Więcej informacji w załączonych plikach.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl