Jak Polacy finansowali święta w 2016 r.

BIK przeanalizował skalę zaciągania przez Polaków kredytów konsumpcyjnych (ratalnych i gotówkowych) w okresie przedświątecznym (od 1 grudnia do 24 grudnia). W okresie przedświątecznym 2016 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 556,4 tys. kredytów na kwotę 5,7 mld zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, o 12% spadła liczba udzielonych kredytów natomiast o 4% wzrosła ich wartość.

Jak informował grudniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, wartość wniosków o kredyty konsumpcyjne, w przeliczeniu na dzień roboczy, była wyraźnie wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego (+10,9% XII.2016 r.). W związku z tym spodziewany był pozytywny wynik sprzedaży tych kredytów szczególnie w segmencie sprzedaży ratalnej, związanej z zakupami świątecznymi.

Wpływ na wzrost wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych miał niewątpliwie przyrost średniej kwoty zaciągniętego kredytu w bankach w okresie przedświątecznym 2016 r., który wynosił 10280 zł i wzrósł o 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 r.

- Ugruntowuje się obserwowany od kilku lat trend przesuwania się finansowania niskokwotowego, do 4 tys. zł do firm pożyczkowych, a wysokokwotowego do banków - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK.

 Jak Polacy finansowali święta w 2016 wykres 1.jpg

Jak Polacy finansowali święta w 2016 wykres 2.jpg

Jak Polacy finansowali święta w 2016 wykres 3.jpg

W okresie od 1 grudnia do 24 grudnia 2016 r. firmy pożyczkowe raportujące do BIK-u, udzieliły prawie 141 tys. pożyczek na wartość 270,9 mln zł. Jest to wzrost o 6% w stosunku do roku 2015 r. zarówno liczbie, jak i w wartości - o 29%. Wzrosła również średnia wartość udzielonej pożyczki z 1583 zł na 1923 (+21% r/r).

Jak Polacy finansowali święta w 2016 wykres 4.jpg

Jak Polacy finansowali święta w 2016 wykres 5.jpg

Jak Polacy finansowali święta w 2016 wykres 6.jpg

Załączniki