BIK Indeksy - wartości za kwiecień 2015

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +0,4% w kwietniu 2015 r. Oznacza to, że w kwietniu 2015 r., banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 0,4% w porównaniu z kwietniem 2014 r. W 1 kwartale 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła +2,2%.

- Od początku 2015 r. obserwujemy pozytywne dynamiki wartości wniosków o kredyty konsumpcyjne. W pierwszych 4 miesiącach br. powinniśmy mieć do czynienia z niewielkim wzrostem sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Pomimo najniższych historycznie stóp procentowych nie obserwujemy znacznego wzrostu zainteresowania krótkoterminowymi kredytami konsumpcyjnymi - powiedział prezes BIK Mariusz Cholewa.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który  informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła -7,6% w kwietniu 2015 r. Oznacza to, że w kwietniu 2015 r., banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 7,6% w porównaniu z kwietniem 2014 r. W 1 kwartale 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła +0,5%.

- Po pozytywnych informacjach z 1 kwartału 2015 r., w kwietniu zaobserwowaliśmy załamanie dynamiki, zarówno liczby jaki i wartości, nowych wniosków o kredyty mieszkaniowe. Oznacza to, że nie widać jeszcze trwałego ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych pomimo sprzyjającej sytuacji zewnętrznej - dodaje Mariusz Cholewa.

Załączniki