Majowy odczyt BIK Indeksu na Kredyty Mieszkaniowe i Konsumpcyjne

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który  informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +6,3% w maju 2015 r. Oznacza to, że w maju 2015 r., banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,3%, w przeliczeniu na dzień roboczy, w porównaniu z majem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 0,0%.

- Analizując statystyki zapytań o raporty dla klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe od początku roku, raporty pobrano dla prawie 6% mniej klientów (165,4 tys. względem 175,3 tys. w 2014 r.), natomiast łączna wartość wnioskowanych kwot kredytów była niemal identyczna jak rok wcześniej – mówi Sławomir Grzybek, z Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +9,0% w maju 2015 r. Oznacza to, że w maju 2015 r., banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 9,0%, w przeliczeniu na dzień roboczy, w porównaniu z majem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 3,2%.

- W maju udostępniliśmy raporty kredytowe dla łącznej wartości wnioskowanych kwot kredytów konsumpcyjnych wynoszącej 8,0 mld zł w porównaniu do 7,7 mld zł w maju 2014 r. Wynik majowy jest tym lepszy, że w maju tego roku mieliśmy w kalendarzu mniej dni roboczych niż rok wcześniej. Łącznie udostępniliśmy raporty kredytowe dla 957 tys. klientów w porównaniu do 1046 tys. klientów rok wcześniej – dodaje Sławomir Grzybek.

Załączniki