Marcowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Wzrósł BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe i wyniósł w marcu br. +5,5%. Oznacza to, że w marcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 5,5% w porównaniu z marcem 2015 r. Z kolei BIK Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł -6,3% w marcu 2016 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +5,5% w marcu 2016 r. Oznacza to, że w marcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 5,5% w porównaniu z marcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. wyniosła +6,4%.

- Wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe złożonych przez klientów w marcu była, w przeliczeniu na dzień roboczy, wyższa o 5,5% niż rok wcześniej. Podsumowując 1 kw., wartość złożonych wniosków była wyższa o 6,4% w porównaniu do roku ubiegłego. Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w ostatnich miesiącach nie rośnie tak dynamicznie jak miało to miejsce w 4 kw. 2015 r., jednak nadal obserwujemy ożywienie w tym segmencie kredytów. Oczekujemy pozytywnych informacji o wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w 1 kw. 2016 r.  - mówi Sławomir Grzybek, ekspert Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -6,3% w marcu 2016 r. Oznacza to, że w marcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 6,3% w porównaniu z marcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. wyniosła -4,8%.

- W marcu zaobserwowaliśmy wyraźnie mniejsze zainteresowanie klientów kredytami konsumpcyjnymi niż rok wcześniej. Wartość wniosków o kredyty złożonych przez klientów, w przeliczeniu na dzień roboczy, była niższa o 6,3%. Podsumowując 1 kw. 2016 r. klienci złożyli wnioski kredytowe na wartość mniejszą o 4,8%. Ujemne dynamiki wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych (licząc m/m roku poprzedniego) obserwujemy od października 2015 r., a więc już przez pół roku. Na ten moment nie widać sygnałów zmiany tej tendencji – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na:  www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Metodyka indeksów:

Wskaźnik BIK Indeks - PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

Metodyka BIK indeks - PKK oraz BIK Indeks - PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.

Załączniki