Kredyty mieszkaniowe - aktualne dane Biura Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej przekazuje najbardziej aktualne dane zbiorcze (stan na 31 maja 2016 r.),  dotyczące kredytów mieszkaniowych z akcentem na kredyty walutowe, w tym frankowe, udzielone w okresie od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r. spełniające limit 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę.  

Wg stanu na 31 maja 2016r. łączna liczba czynnych kredytów mieszkaniowych wynosiła 2  177 238 sztuk z czego:

  • 71% stanowiły kredyty w złotowe (1 538 611)
  • 29% (638 627) walutowe.

Łączne saldo do spłaty z tytułu wszystkich kredytów mieszkaniowych wynosiło 397,32 mld zł z czego:

  • 58% (231,47 mld) przypadało na kredyty złotówkowe
  • 42% (165,85 mld zł) walutowe.

W kredytach walutowych 531 027 kredytów z saldem do spłaty 137,5 mld zł stanowiły kredyty frankowe.

W okresie od 1 lipca 2000r. do 26 sierpnia 2011 banki udzieliły łącznie 953 136 kredytów mieszkaniowych w walucie obcej na łączną kwotą 184,15 mld zł.

Przyjmując wysokość kwoty zaciągniętego kredytu na poziomie 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę:

  • 902 558 kredytów walutowych udzielonych w tym okresie (95%) spełnia ten warunek.
  • Kredyty te należą do 1 590 683 kredytobiorców.
  • Pierwotna kwota wartości tych kredytów to 147,24 mld zł.
  • Z puli 902 558 kredytów obecnie w spłacie jest 573 405 kredytów z saldem do spłaty na dzień 31 maja na kwotę  124,7 mld zł.

Ze wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych pomiędzy 1 lipca 2000r. a 26 sierpnia 2011r. - 7 653 (1,3%) jest na dzień 31 maja 2016r. przeterminowanych o więcej niż 90 dni.

Z 573 405 kredytów walutowych spełniających limit 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę, obecnie 6 433 (1,12%) jest przeterminowanych o więcej niż 90 dni.

Załączniki