Zobowiązania Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych przekroczyły 400 mld zł

Najnowsza analiza BIK wykazała, że 3,583 mln Polaków posiadało na koniec lipca br. 3,991 mln kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę do spłaty 401,5 mld zł., z czego 58% zadłużenia przypada na kredyty złotówkowe, natomiast 42% - na walutowe. Spłacalność tych kredytów jest nadal bardzo dobra.

W lipcu br. kwota do spłaty kredytów mieszkaniowych wynosiła 401,5 mld zł. Zobowiązanie to należało do 3,583 mln Polaków, którzy posiadali 3,991 mln kredytów mieszkaniowych[1]. Na jednego kredytobiorcę mieszkaniowego przypadało 1,1 kredytu i 112 tys. zł średniej kwoty zadłużenia do spłaty.

Zdecydowana większość tj. aż 73%, kredytobiorców mieszkaniowych w Polsce posiada kredyty złotówkowe, a 27% kredyty walutowe. Z łącznej kwoty 401,5 mld zł - 58% zadłużenia, czyli 235,7 mld zł przypada na kredyty złotówkowe, natomiast 42%, czyli 165,8 mld zł - na kredyty walutowe.

1.jpg

Nie tylko mieszkania na kredyt                          

Posiadacze kredytów mieszkaniowych mają również inne zobowiązania kredytowe:

  • 36,0% kredytobiorców mieszkaniowych (1,289 mln) zaciągnęło 2,31 mln kredytów konsumpcyjnych,
  • 33,2% kredytobiorców mieszkaniowych (1,191 mln) korzysta z 1,56 mln kart kredytowych,
  • 40,0% kredytobiorców mieszkaniowych (1,45 mln) posiada 1,64 mln limitów kredytowych.

Łączne zadłużenie kredytobiorców mieszkaniowych na koniec lipca 2016 r. wynosiło 436,5 mld zł,z czego: 401,5 mld to kredyty mieszkaniowe, 27,8 mld kredyty konsumpcyjne, 3,9 mld karty kredytowe oraz 3,3 mld limity kredytowe.

2.jpg

Spłacalność kredytów mieszkaniowych wciąż bardzo dobra

Kredytobiorcy mieszkaniowi bardzo dobrze spłacają posiadane kredyty. Tylko 1,2% kredytobiorców nie obsługuje terminowo kredytu mieszkaniowego (44,8 tys.). Z 1,289 mln kredytobiorców mieszkaniowych, posiadających kredyt konsumpcyjny, 4,2% (53,5 tys.) nie spłaca terminowo tego kredytu (opóźnienie wynosi > 90 dni). Z kolei raty z tytułu posiadanych kart kredytowych nieterminowo reguluje tylko 2,3% z 1,191 mln kredytobiorców mieszkaniowych. W przypadku limitów kredytowych opóźnienie powyżej 90 dni ma 1,5% kredytobiorców mieszkaniowych. Suma zaległości kredytobiorców mieszkaniowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych wynosi 18 mld zł, co stanowi 4,1% łącznego zadłużenia.[1] Liczba rachunków kredytów mieszkaniowych czynnych wynosi 2,193 mln sztuk. Liczba 3,991 mln wynika z faktu, że do jednego kredytu mieszkaniowego jest dwóch i więcej współkredytobiorców, co oznacza, że każda z tych osób jest posiadaczem kredytu mieszkaniowego

Załączniki