Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane kwiecień 2024 r.)

W kwietniu 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 196 tys. nowych pożyczek o wartości 1,775 mld zł, co w porównaniu do kwietnia 2023 r. było:

  • o +267,2% pożyczek więcej
  • oraz na kwotę wyższą o +124,5%.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w kwietniu 2024 r. wyniosła 2 615 zł i była o 13,2% wyższa do średniej kwoty udzielonej w kwietniu 2023 r.

Średnia wartość nowo udzielonej w kwietniu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 712 zł i była o 78,1% niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

Kwietniowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych (1,775 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w kwietniu udzielono na kwotę 1,19 mld zł (również rekordowo).

Największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych (powyżej 5 tys. zł), gdzie dynamika przekroczyła +96% r/r.
Dynamiki sprzedaży pożyczek celowych oraz kart i limitów pożyczkowych są jeszcze wyższe, ale w kwietniu ubiegłego roku firmy pożyczkowe nie przekazywały jeszcze do BIK pełnych informacji o tych produktach, zatem punkt odniesienia jest w tym przypadku zaniżony.

W kwietniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym:

  • 60,6% stanowiły pożyczki celowe,
  • 38,0% pożyczki gotówkowe
  • oraz 1,4% karty i limity pożyczkowe.

W ujęciu wartościowym:

  • 29,0% to pożyczki celowe,
  • 67,0% pożyczki gotówkowe
  • oraz 4,0% karty i limity pożyczkowe.

Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

W okresie styczeń – kwiecień 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie zobowiązań na kwotę 6,59 mld zł, co oznacza wzrost o 113,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 4,43 mld zł (+72,4% r/r), pożyczek celowych 1,89 mld zł (+369,6% r/r), a kart i limitów pożyczkowych 0,27 mld zł (+130,9% r/r).

Załączniki