Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane marzec 2024 r.)

W marcu 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 189 tys. nowych pożyczek o wartości 1,722 mld zł.

W porównaniu do marca 2023 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o +251% więcej pożyczek na kwotę wyższą o +110%.

Marcowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych (1,72 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w marcu udzielono na kwotę 1,14 mld zł (również rekordowo).
Największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych (powyżej 5 tys. zł), gdzie dynamika przekroczyła +90% r/r.

Dynamiki sprzedaży pożyczek celowych oraz kart i limitów pożyczkowych są jeszcze wyższe, ale w I kwartale ubiegłego roku firmy pożyczkowe nie przekazywały jeszcze do BIK pełnych informacji o tych produktach, zatem punkt odniesienia jest w tym przypadku zaniżony.

W marcowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym:

 • 60,6% stanowiły pożyczki celowe,
 • 38,1% pożyczki gotówkowe
 • oraz 1,4% karty i limity pożyczkowe.

W ujęciu wartościowym:

 • 29,6% to pożyczki celowe,
 • 66,3% pożyczki gotówkowe
 • oraz 4,1% karty i limity pożyczkowe.

W marcu br. średnia wartość pożyczki r/r: 

 • gotówkowej wyniosła 2 524 zł i była o 12% wyższa,
 • pożyczki celowej wyniosła 753 zł i była o 80% niższa.

W I kwartale 2024 roku firmy pożyczkowe udzieliły zobowiązań na kwotę 4,85 mld zł, co oznacza wzrost o 111% w porównaniu z I kwartałem 2023 roku.

Wartość udzielonych pożyczek wyniosła :

 • gotówkowych 3,25 mld zł (+70% r/r),
 • pożyczek celowych 1,41 mld zł (+371% r/r),
 • a kart i limitów pożyczkowych 0,2 mld zł (+128% r/r).

***

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w Newsletterze pożyczkowym BIK w pdf (zał.)

Załączniki