Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - luty 2024 r.

W lutym 2024 r., w porównaniu do lutego 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+4,3%) i na wyższą wartość (+5,3%).

W ujęciu liczbowym banki udzieliły:

 • kredytów obrotowych (+5,0%),
 • kredytów w rachunku bieżącym (-10,8%),
 • kredytów inwestycyjnych (-19,3%).

W ujęciu wartościowym udzieliły:

 • na wyższą kwotę kredytów obrotowych (+3,5%),
 • niższą kwotę w kredytach inwestycyjnych (-4,8%) oraz w kredytach w rachunku bieżącym (-0,4%).

W okresie styczeń–luty 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+5,5%) i na wyższą kwotę (+5,3%). W tym okresie: 

 • kredyty obrotowe odnotowały dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym (+7,4%), jak i wartościowym (+6,6%),
 • kredyty inwestycyjne charakteryzowały się ujemną dynamiką w ujęciu liczbowym (-12,6%) i wartościowym (-5,4%), 
 • kredyty w rachunku bieżącym zaliczyły spadek (-9,3%) w ujęciu liczbowym, a w ujęciu wartościowym odnotowały niewielką, lecz dodatnią dynamikę na poziomie (+1,0%).

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,16% w ujęciu wartościowym. 

W lutym 2024 r. w porównaniu do lutego 2023 r. ogólny Indeks jakości nieznacznie pogorszył się (wzrósł) o (+0,01). Natomiast
w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do lutego 2023 r., ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-1,03).

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów

Ujęcie liczbowe: 71% kredytów udzielonych w lutym 2024 r. przypada na dwa sektory:

 • 6,3 tys. firm usługowych (47%)
 • 3,2 tys. handlowych (24%).

Ujęcie wartościowe: 68,1% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom banki udzieliły:

 • 715 mln zł (39,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową
 • oraz 516 mln zł (28,5%) kredytów firmom z sektora handlu.

W lutym 2024 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+7,2%).

W ujęciu wartościowym w lutym 2024 r. w porównaniu do lutego 2023 r.:

 • najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm handlowych (+11,7%),
 • wzrosty odnotowały kredyty dla firm usługowych (+9,9%),
 • spadła wartość kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-9,8%) oraz budowlanym (-2,0%).

Według odczytów BIK Indeksu Jakości w lutym 2024 r.:

 • najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 5,99% oraz budowlane 5,55%,
 • najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora usługowego 4,9%.

W porównaniu do lutego 2023 r. Indeks Jakości: 

 • poprawił się (spadł) w trzech branżach: w handlu (-1,76), usługach (-1,17) i produkcji (-0,26),
 • pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,23).

***

Więcej szczegółowych danych prezentuje załączony Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy. 

Załączniki