Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - styczeń 2024 r.

W styczniu 2024 r., w porównaniu do stycznia 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+6,5%) i na wyższą wartość (+3,3%). W ujęciu liczbowym było:

 • kredytów obrotowych (+9,9%),
 • kredytów w rachunku bieżącym (-7,7%)
 • kredytów inwestycyjnych (-7,6%).

W ujęciu wartościowym:

 • dodatnią dynamikę roczną odnotowały kredyty obrotowe (+10,2%) oraz kredyty w rachunku bieżącym (+2,7%),
 • natomiast spadek sprzedaży nastąpił w kredytach inwestycyjnych (-13,2%).

W porównaniu z ubiegłym miesiącem, banki udzieliły w styczniu nieco więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+4,1%), ale na znacznie niższą kwotę (-31,6%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Styczniowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,16% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie.
Produktowe Indeksy jakości w styczniu 2024 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,64%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 4,16%
 • oraz kredyty obrotowe 9,01%.

W styczniu 2024 r. w porównaniu do grudnia 2023 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,06). Natomiast w okresie
12 miesięcy, czyli w porównaniu do stycznia 2023, ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,81). 

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów

Na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w styczniu br., 6,0 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,5%) i 2,9 tys. handlowe (22,9%).
Łącznie 70,4% udzielonych w styczniu 2024 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,464 mld zł, banki udzieliły 556 mln zł (38,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 361 mln zł (24,7%) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów w styczniu 2024 r. to 62,7% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W styczniu 2024 r. (r/r):

 • najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania budownictwa (+12,6%) oraz usług (+8,7%).
 • najwyższa dodatnia dynamika pod kątem wartościowym również dotyczyła kredytów dla firm budowlanych (+14,3%).
 • mniejsze wzrosty odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (+4,6%) oraz usługowym (+4,1%).
 • spadła wartość kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-11,3%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

W styczniu 2024 r. najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 5,99% oraz handlowe (5,47%).

Najlepszy (najniższy) odczyt w styczniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora usługowego i wyniósł on 4,78%.

W porównaniu do stycznia 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) we wszystkich głównych branżach, najbardziej w usługach (-1,05) i handlu (-0,99).

***

Więcej szczegółowych danych prezentuje załączony Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy. 

Załączniki