Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane styczeń 2024 r.)

W styczniu 2024 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły łącznie 1 115 tys. nowych pożyczek pozabankowych o wartości 1,567 mld zł.

W porównaniu do stycznia 2023 r. przyznano o (+233,8%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+101,4%).

W ujęciu liczbowym:

  • 58,9% stanowiły pożyczki celowe,
  • 40,0% pożyczki gotówkowe
  • oraz 1,1% karty i limity pożyczkowe.

W ujęciu wartościowym:

  • 29,0% to pożyczki celowe,
  • 67,8% pożyczki gotówkowe
  • oraz 3,2% karty i limity pożyczkowe.

W styczniu 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosiła (+49,5%), a w wartościowym (+60,4%).

Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 761 zł i była o 78,7% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2023 r.

Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2024 r. pożyczki gotówkowej wyniosła 2 620 zł i była o 5,6% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w styczniu 2023 r.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w Newsletterze pożyczkowym BIK w pdf (zał.)

Załączniki