Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane grudzień 2023 r.)

W grudniu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 222 tys. nowych pożyczek o wartości 1,609 mld zł. W porównaniu do grudnia 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+229,5%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+96,0%).

W grudniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym:

  • 62,2% stanowiły pożyczki celowe,
  • 36,8% pożyczki gotówkowe
  • oraz 1,0% karty i limity pożyczkowe.

W ujęciu wartościowym:

  • 30,8% to pożyczki celowe,
  • 66,2% pożyczki gotówkowe
  • oraz 3,0% karty i limity pożyczkowe.

W grudniu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi 52,1%,
a w wartościowym (+53,1%).

W całym 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 10,478 mln pożyczek – wzrost o (+146,5%) w porównaniu do 2023 r., na łączną kwotę
14,58 mld zł (+58,0%).

Średnia wartość nowo udzielonej w grudniu 2023 r. pożyczki celowej wyniosła 652 zł i była o 60,7% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w grudniu 2022 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w grudniu 2023 r. pożyczki gotówkowej wyniosła 2 370 zł i była zbliżona do średniej wartości pożyczki udzielonej w grudniu 2022 r.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w Newsletterze pożyczkowym BIK w pdf (zał.)

Załączniki