Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane sierpień 2023 r.)

W sierpniu inaugurujemy wydanie Newslettera pożyczkowego BIK w rozbiciu na trzy grupy produktowe: pożyczki celowe* (na zakup towarów i usług), pożyczki gotówkowe (niecelowe) oraz karty i limity pożyczkowe. W analizie rynku pożyczkowo-kredytowego można więc będzie  porównywać produkty pożyczkowe i kredytowe o zbliżonym charakterze ekonomicznym.

W sierpniu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 306,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,409 mld zł. W porównaniu do sierpnia 2022 r.  firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+244,0%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+68,0%).

W sierpniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 71% stanowiły pożyczki celowe, 28% pożyczki gotówkowe oraz 1% karty i limity pożyczkowe.
W ujęciu wartościowym 35,6% to pożyczki celowe, 60,6% pożyczki gotówkowe oraz 3,8% karty i limity pożyczkowe. Odmienna struktura  liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe.

W sierpniu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi (+15,8%), a w wartościowym (+19,9%).

Średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu 2023 r. pożyczki celowej wyniosła 543 zł i była o 71,4% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2022 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej pożyczki gotówkowej wyniosła 2 327 zł i była o 3,5% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2022 r.

W okresie styczeń – sierpień 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 5,405 mln pożyczek – wzrost o (+93,2%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., na łączną kwotę 7,947 mld zł (+32,0%). W ujęciu liczbowym pożyczki celowe stanowiły 52%, pożyczki gotówkowe 46%, limity pożyczkowe 2%. W ujęciu wartościowym pożyczki celowe stanowiły 23,4%, pożyczki gotówkowe 72,8%, a limity pożyczkowe 3,8%.

Więcej informacji znajduje się w Newsletterze pożyczkowym w pdf poniżej.

* Pożyczki celowe to pożyczki na zakup towarów i usług, również zawierające część zakupów z odroczoną płatnością (czyli oznaczonych w bazie BIK jako BNPL), które po upływie okresu bezodsetkowego przekształciły się w pożyczki spłacane w ratach miesięcznych. 

Załączniki