Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane październik 2023 r.)

W październiku 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 011,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,310 mld zł. W porównaniu do października 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+191,4%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+72,3%).

W październikowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym:

  • 65,3% stanowiły pożyczki celowe,
  • 33,6% pożyczki gotówkowe
  • oraz 1,1% karty i limity pożyczkowe.

W ujęciu wartościowym:

  • 34,2% to pożyczki celowe,
  • 62,7% pożyczki gotówkowe
  • oraz 3,1% karty i limity pożyczkowe.

Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są
na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

W październiku 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi
17,8%, a w wartościowym (+22,5%).

W okresie styczeń – październik 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 7,665 mln pożyczek – wzrost o (+118,8%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., na łączną kwotę 10,524 mld zł (+39,3%).

Więcej informacji znajduje się w Newsletterze pożyczkowym BIK w pdf (zał.)

Załączniki