Newsletter BIK o rynku pożyczkowym (dane wrzesień 2023 r.)

We wrześniu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 265,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,325 mld zł. W porównaniu do września 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+252,9%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+71,0%).

We wrześniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym:

  • 71,7% stanowiły pożyczki celowe,
  • 27,6% pożyczki gotówkowe
  • oraz 0,7% karty i limity pożyczkowe.

W ujęciu wartościowym:

  • 36,2% to pożyczki celowe,
  • 61,0% pożyczki gotówkowe
  • oraz 3,8% karty i limity pożyczkowe.

Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych.

Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

We wrześniu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi 17,3%,
a w wartościowym (+19,0%). Dynamikę pożyczek celowych będziemy omawiać dopiero w kolejnych okresach ze względu na pierwsze miesiące
raportowania tej grupy pożyczek w takiej skali do bazy BIK.

W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 6,662 mln pożyczek – wzrost o (+111,1%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., na łączną kwotę 9,239 mld zł (+36,0%).

W ujęciu liczbowym pożyczki celowe stanowiły 55,7%, pożyczki gotówkowe 42,8%, limity pożyczkowe 1,5%. W ujęciu wartościowym pożyczki celowe stanowiły 25,3%, pożyczki gotówkowe 71,0%, a limity pożyczkowe 3,7%.

Więcej szczegółowych danych prezentuje Newsletter pożyczkowy BIK - pdf. 

Załączniki