Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (lipiec 2023 r.)

W lipcu 2023 r., w porównaniu do lipca 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+25,2%) i na wyższą wartość o (+7,2%).

Banki udzieliły :

 • więcej kredytów w rachunku bieżącym (+21,9%) oraz kredytów obrotowych (+18,4%),
 • mniej o (-0,5%) kredytów inwestycyjnych.

W ujęciu wartościowym:

 • wzrosty odnotowały kredyty w rachunku bieżącym (+4,8%) oraz w kredyty obrotowe (+4,1%),
 • ujemną dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (-8,4%). 

W okresie styczeń – lipiec 2023 r. sprzedaż kredytów bankowych dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych, w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku:

 • wzrosła o (+10,3%) w ujęciu liczbowym i wartościowym (+3,9%).

W okresie tym banki udzieliły:

 • mniej o (-17,5%) i o niższej wartości (-24,6%) kredytów inwestycyjnych,
 • więcej kredytów obrotowych – odpowiednio (L+12,4%) i (W+5,5%),
 • oraz więcej kredytów w rachunku bieżącym (L+3,1%) i (W+6,9%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,52% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie.

Produktowe Indeksy jakości w lipcu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,85%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 4,95%
 • oraz kredyty obrotowe 11,83%.

W lipcu 2023 r. w porównaniu do czerwca 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,06). Również w porównaniu do lipca 2022 r. ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+1,75).

W okresie 12-miesięcznym
pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+3,27) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+1,67).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 6,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,4%) i 3,0 tys. handlowe (23,5%). 

Z całkowitej kwoty 1,799 mld zł banki udzieliły 675 mln zł (37,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 504 mln zł (28,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. 

W lipcu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+28,4%) oraz handlu (+24,8%). W ujęciu wartościowym w lipcu 2023 r. w porównaniu do lipca 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła tyko kredytów dla firm usługowych (+17,6%) oraz budowlanych (+14,6%). Spadki dotyczyły kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-9,1%) i handlowym (-2,0%).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+11,4%) oraz budowlanych (+10,7%). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+11,9%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+4,4%) usługowym. Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty udzielone firmom produkcyjnym (-1,1%). 

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lipcu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,9%, budowlane (6,78%) i handlowe (6,47%). 

***

Więcej szczegółowych danych prezentuje załączony Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy. 

Załączniki