Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (czerwiec 2023 r.)

W czerwcu 2023 r., w porównaniu do czerwca 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+5,0%), jednak na niższą wartość (-10,3%).

W ujęciu produktowym banki udzieliły :

 • więcej kredytów obrotowych (+15,1%),
 • mniej o (-23,0%) kredytów inwestycyjnych oraz o (-15,2%) kredytów w rachunku bieżącym.

W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały wszystkie trzy główne rodzaje kredytów:

 • kredyty inwestycyjne (-55,5%),
 • kredyty w rachunku bieżącym (-8,6%)
 • oraz w kredyty obrotowe (-2,5%).

W pierwszym półroczu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, banki udzieliły więcej o (+8,0%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+2,5%).

W okresie tym banki udzieliły mniej o (-21,2%) i o niższej wartości (-28,3%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych – odpowiednio (+11,3%) i (+4,8%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,4%) i (+6,6%).

Czerwcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,45% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie.
Produktowe Indeksy jakości w czerwcu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,95%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 4,87%
 • oraz kredyty obrotowe 11,73%.

Ogólny BIK Indeks Jakości w czerwcu 2023 r. pogorszył się:

 • w porównaniu do maja 2023 r. pogorszył się (wzrósł) o (+0,06),
 • w porównaniu do czerwca 2022 r. pogorszył się (wzrósł) o (+1,99).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+3,77).

Kredyty według sektorów 

Na 12,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w czerwcu br., 5,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,4%) i 2,9 tys. handlowe (23,4%). Łącznie ponad 70% udzielonych w czerwcu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,844 mld zł, banki udzieliły 656 mln zł (35,6%) kredytów firmom z sektora usług oraz 501 mln zł (27,2%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w czerwcu 2023 r. 62,7% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W pierwszym półroczu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów.

Najwyższa dynamika dotyczyła firm budowlanych (+9,3%) oraz usługowych (+8,7%). W ujęciu wartościowym banki udzieliły o (+10,4%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+1,6%) usługowym. Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty udzielone firmom produkcyjnym (-0,1%).

Jakość portfeli kredytów według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w czerwcu 2023 r. spłacane były kredyty przez:

 • firmy usługowe (6,81%), budowlane (6,65%) i handlowe (6,27%),
 • najlepszy (najniższy) odczyt w czerwcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja (5,91%).

W porównaniu do czerwca 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w budownictwie (+2,41), produkcji (+2,17) oraz usługach (+2,15).

***

Więcej szczegółowych danych znajdą Państwo w Newsletterze BIK - Mikroprzedsiębiorcy (pdf poniżej). Zapraszamy ponadto do zapoznania się z komentarzem eksperckim dr. hab. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Grupy BIK: w informacji prasowej

 

Załączniki